Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 89.0.2 refuses to use web search field

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 166 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

The fact that this new version always puts focus in the URL field is bad enough, but it now refuses to use the web search field for any searches. My Search settings are set to "Add search bar in toolbar" and Home settings are set to show the "Web Search" field. In about:config, keyword.enabled is set to false.

Everything typed into the Web Search field goes directly to the URL, but since using the URL for searching is turned off, a search there will always fail.

This is a new "feature" that arrived with the latest update.

Any ideas how to fix this would be much appreciated. I want to search from the Web Search field and do not want the URL to be used for anything but resolving actual URLs.

Thanks in advance.

Giải pháp được chọn

You can turn it off by going to about:config and switching browser.newtabpage.activity-stream.improvesearch.handoffToAwesomebar to false.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You can turn it off by going to about:config and switching browser.newtabpage.activity-stream.improvesearch.handoffToAwesomebar to false.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.