Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

problem with finding items in history

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi paymanz

more options

in the history window i search for a particular item and i find it but when i scroll down in history i cannot find that item in that specific time period. i sort them by most recent visit column but in that date i cannot find the item. can you please help me? is it a bug?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The browser history is set up so that if you visit an address, that address goes to the top of the history list.

There was a Legacy add-on that could show all such entries. I don't know if there is a Quantum add-on that does the same thing.

Hữu ích?

more options

FredMcD said

The browser history is set up so that if you visit an address, that address goes to the top of the history list. There was a Legacy add-on that could show all such entries. I don't know if there is a Quantum add-on that does the same thing.

later when i tried again the problem was sold and i could find the items as they should be , i dont know what happened exactly i wish i knew!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.