Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Amazon Prime Video HD Playback not working

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 46 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Amazon Prime video HD, Full HD and 4K not working after new upate

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Right, something's wrong with a new Widevine version. This is a prioritized issue and some mitigations are being tested on Nightly. I expect a dot release soon.