Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is it possible to change the font size in toolbars?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 53 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

I have a vison problem and have difficulty reading the fonts in the menu and tool bars. Is there a way to increase the font sizes?

I have a vison problem and have difficulty reading the fonts in the menu and tool bars. Is there a way to increase the font sizes?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Look at the chosen solution here: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1327127 It is also possible to use a stylesheet, userChrome.css.