Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to restore the Bookmarks Editor - accidentally told it not to show

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi giafonem

more options

While adding a bookmark, I accidentally hit the 'do not show Editor' button and now I cannot tell Firefox where to save my bookmarks - they are all being directed to one folder. Where do I find the settings to turn it back on?

Giải pháp được chọn

Nevermind....after MUCH hunting, I found that if you click the Star (bookmark this page) two times, the options of where to save returns and you can re-select displaying the editor.

Resolved

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Nevermind....after MUCH hunting, I found that if you click the Star (bookmark this page) two times, the options of where to save returns and you can re-select displaying the editor.

Resolved

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.