Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Dashlane extension not found to download on Firefox.

  • 5 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 153 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dorchester

more options

Dashlane Password Manager has been working as an extension on Firefox on my Acer Aspire E5-571 laptop, but for an unknown reason it has disappeared from my toolbar. When searching for 'Dashlane' on the Firefox browser to install the extension on my browser, nothing relating to 'Dashlane' can be foound.

Giải pháp được chọn

I think that they use their own server to store this extension -> https://www.dashlane.com/download

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Giải pháp được chọn

I think that they use their own server to store this extension -> https://www.dashlane.com/download

Hữu ích?

more options

Very many thanks TyDraniu. That solved my problem. I did attempt to download the Dashlane direct, but, for one reason or the other it hadn't worked. No problem with your link. I'm up and running again. Thanks again. John.

Hữu ích?

more options

But why is it not available as an extension? If this is Firefox being greedy and asking for money, do we need to be told?

Hữu ích?

more options

I want to continue using Firefox, but I need Dashlane to appear somewhere in bar. It is installed but the icon does not appear. I'm working on a MacBook. Sadly I must use Chrome until this is fixed.

Hữu ích?

more options

I can download, from the link givenabove, the extension from Dashlane OK, but when I attempt to install it, I get a notification stating "The add-on could not be installed because it does not match the add-on Firefox expected" Can anyone please suggest what Firefox was expecting? Has anyone else experienced this problem? Thanks.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.