Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Give feedback — paused submissions

  • 6 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 83 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The page Give feedback landing page says: ‘Please check back soon’. What does ‘soon’ exactly mean?

Giải pháp được chọn

See also:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

The rest of the pages says... "We've paused submissions to this form so that we can improve how we collect feedback."

Hữu ích?

more options

Is there a chance that Mozilla will improve it before Armageddon?

Hữu ích?

more options

I doubt it. GAME OVER MAN!!!

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

See also:

Hữu ích?

more options

how do I submit feedback, if I can't online? there is no phone number to call. I have a specific problem with VPN and how it handles links.

Hữu ích?

more options

See a SUMO thread like this for other ways to leave feedback:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.