Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Camera

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Bonjour, J'ai une caméra Foscam et depuis un certain temps lorsque je veux me connecter avec Firefox, je reçois un message comme quoi je dois installer, un Plugin ICPWebComponent. J'arrive à l'installer mais il n'y a pas d'amélioration et sous extension, plugin il n'y a pas de changement. Pouvez-vous m'aider, merci d'avance et salutations

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Current Firefox releases only support the Flash plugin and even that will stop working in a few months when Adobe stops supporting Flash with security updates.

Why-do-Java-Silverlight-Adobe-Acrobat-and-other-plugins-no longer work.

Foscam will have to switch to HTML5 to be able to work with modern browsers (only IE11 still supports ActiveX controls like installed via IPCWebComponent).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.