Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox start with VPN Advertisement

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello, This morning when I started Firefox, it uploaded and installed itself to the current level. I run Windows 7. Firefox reopened with the advertisement about Mozilla VPN. IT CLEARLY displayed the OS Software levels it would support for the VPN, including but not limited to Windows/XP , 7, 8, and 10 . When I started the offer purchase it took me to the DOWNLOAD page which offers WINDOWS 10 download ONLY. Will this WINDOWS 10 download work with my Windows 7 ?? Confused here !

Giải pháp được chọn

The Mozilla VPN application that works on the OS level for all applications only works on Windows 10 and some mobile devices.

You can consider to use the Firefox VPN extension that has limited support for only Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

The Mozilla VPN application that works on the OS level for all applications only works on Windows 10 and some mobile devices.

You can consider to use the Firefox VPN extension that has limited support for only Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.