Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Language changes after update

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Every time I update Firefox, the language changes back to English. It is annoying to change the language whenever there is an update especially that sometimes it is updated automatically

Every time I update Firefox, the language changes back to English. It is annoying to change the language whenever there is an update especially that sometimes it is updated automatically

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Are you using a language pack to override the Firefox locale that you have installed ?

If you use a language pack then best is to install Firefox in your preferred language.

You can find the full version of the current Firefox release (79.0) in all languages and all operating systems here: