Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Saving a download

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I need to be able to save downloads to different selected locations. For example: to the Desktop or to a file called "Invoices". I have selected the option within "General" that requires that I be asked where to save, but neither "Invoices" nor Desktop appear as an option when the list appears. I have created a file called "Invoices", but do not know why it is not appearing as a choice. Desktop is also not a choice.

I need to be able to save downloads to different selected locations. For example: to the Desktop or to a file called "Invoices". I have selected the option within "General" that requires that I be asked where to save, but neither "Invoices" nor Desktop appear as an option when the list appears. I have created a file called "Invoices", but do not know why it is not appearing as a choice. Desktop is also not a choice.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Go to the Mozilla Add-ons Web Page {web Link} (There’s a lot of good stuff here) and search for what you want.