X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

ASPERA 3.9 Connect not working on latest firefox ( Dec-12-2019)

Được đăng

The app boots up when prompted thru browser but wont actually work.

The app boots up when prompted thru browser but wont actually work.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8837 giải pháp 72222 câu trả lời
Được đăng

Hi steve142, do you mean this add-on:

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/ibm-aspera-connect/

I don't know whether any support volunteers with have experience/insight on that one. You might need to contact IBM.

Hi steve142, do you mean this add-on: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/ibm-aspera-connect/ I don't know whether any support volunteers with have experience/insight on that one. You might need to contact IBM.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.