X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Unable to find Dashlane Password Manager extension and add to browser

Được đăng

The Dashlane website indicates that Dashlane Password Manager is compatible with Firefox Browser but I am unable to find it in the extension list. Without Dashlane Firefox is useless to me since I have used it for years in Chrome and do not wish to attempt to import that information into another extension. Anyone know why it is missing?

The Dashlane website indicates that Dashlane Password Manager is compatible with Firefox Browser but I am unable to find it in the extension list. Without Dashlane Firefox is useless to me since I have used it for years in Chrome and do not wish to attempt to import that information into another extension. Anyone know why it is missing?

Giải pháp được chọn

Hi paulbrow, Take a look at these to see if they help:

How to install Dashlane on Windows https://support.dashlane.com/hc/en-us/articles/202637722-How-to-install-Dashlane-on-Windows "Dashlane will then automatically install the browser extensions"

How to customize the Dashlane extension to appear in your Firefox toolbar https://support.dashlane.com/hc/en-us/articles/204612871-How-to-customize-the-Dashlane-extension-to-appear-in-your-Firefox-toolbar

How to check your Dashlane extension in Firefox https://support.dashlane.com/hc/en-us/articles/202699011-How-to-check-your-Dashlane-extension-in-Firefox

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

RobertJ
  • Top 10 Contributor
140 giải pháp 1449 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi paulbrow, Take a look at these to see if they help:

How to install Dashlane on Windows https://support.dashlane.com/hc/en-us/articles/202637722-How-to-install-Dashlane-on-Windows "Dashlane will then automatically install the browser extensions"

How to customize the Dashlane extension to appear in your Firefox toolbar https://support.dashlane.com/hc/en-us/articles/204612871-How-to-customize-the-Dashlane-extension-to-appear-in-your-Firefox-toolbar

How to check your Dashlane extension in Firefox https://support.dashlane.com/hc/en-us/articles/202699011-How-to-check-your-Dashlane-extension-in-Firefox

Hi paulbrow, Take a look at these to see if they help: How to install Dashlane on Windows https://support.dashlane.com/hc/en-us/articles/202637722-How-to-install-Dashlane-on-Windows "Dashlane will then automatically install the browser extensions" How to customize the Dashlane extension to appear in your Firefox toolbar https://support.dashlane.com/hc/en-us/articles/204612871-How-to-customize-the-Dashlane-extension-to-appear-in-your-Firefox-toolbar How to check your Dashlane extension in Firefox https://support.dashlane.com/hc/en-us/articles/202699011-How-to-check-your-Dashlane-extension-in-Firefox
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thanks for your help. Had to install it through the Dashlane Program.

Thanks for your help. Had to install it through the Dashlane Program.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Andrew Merseth 0 giải pháp 1 câu trả lời
Được đăng
https://www.dashlane.com/en/firefox-manage?utm_source=app&utm_campaign=firefoxmanage
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.