X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Flickering drop downs

Được đăng

duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1268958


I have this problem: https://support.mozilla.org/en-US/questions/820877

Except that all dropdowns are affected, including the ones that would let me open the settings menu and try the suggestions that worked for other people. These are pull down menus, address bar, settings menu, spellcheck, and any other pop-up/pull-down menus.

''duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1268958'' I have this problem: https://support.mozilla.org/en-US/questions/820877 Except that all dropdowns are affected, including the ones that would let me open the settings menu and try the suggestions that worked for other people. These are pull down menus, address bar, settings menu, spellcheck, and any other pop-up/pull-down menus.

Được chỉnh sửa bởi the-edmeister vào

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

P.S., minimizing/maximizing the window does nothing, and neither alt nor f10 helps.

P.S., minimizing/maximizing the window does nothing, and neither alt nor f10 helps.