Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

sign in NFL Gamepass

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 109 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi phyllis_dennis

more options

The NFL login pop-up window freezes with the correct log-in information in Firefox Quantum, 68.0.2 (64-bit). Still able to log-in through the previous version but "stay signed in" does not carry over to this Firefox Quantum. When the Sign In link is clicked, the following message shows up in the lower left corner of the screen: javascript:_auth.processLogin();

Giải pháp được chọn

It was a Ghostery problem: disabling Ghostery during log-in resolved the issue.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

It was a Ghostery problem: disabling Ghostery during log-in resolved the issue.