X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Can we provide option to open PDF files loaded in iframes?

Được đăng

If a PDF is embedded in an iframe, and firefox is set to use an external PDF viewer, Firefox immediately launches a Save File dialog as the page loads. Chrome handles this in a less jarring manner. An 'Open' button is embedded in the center of the iframe that allows you to launch the external PDF viewer if you choose to.

If a PDF is embedded in an iframe, and firefox is set to use an external PDF viewer, Firefox immediately launches a Save File dialog as the page loads. Chrome handles this in a less jarring manner. An 'Open' button is embedded in the center of the iframe that allows you to launch the external PDF viewer if you choose to.

Giải pháp được chọn

I think this is a site specific problem, I tested my own example in chrome and it did automatically download the file just like in firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

WestEnd
  • Top 25 Contributor
60 giải pháp 5376 câu trả lời
Được đăng

That sounds more like a install issues. firefox has a basic pdf viewer and for ext pdf viewer would be something like Acrobat Reader to be a ext pdf viewer. You might want to see the FAQ on the site to see if there is something different that is opens differently in firefox to chrome.

That sounds more like a install issues. firefox has a basic pdf viewer and for ext pdf viewer would be something like Acrobat Reader to be a ext pdf viewer. You might want to see the FAQ on the site to see if there is something different that is opens differently in firefox to chrome.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Giải pháp được chọn

I think this is a site specific problem, I tested my own example in chrome and it did automatically download the file just like in firefox.

I think this is a site specific problem, I tested my own example in chrome and it did automatically download the file just like in firefox.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.