X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Can't login firefox sync

Được đăng

I can't login to firefox sync with correct account and password. I have tried to reset the password and it keep showing unexpected error, now, I even can't create a new account. Could someone tell me how to solve this problem? Thanks a lot.

I can't login to firefox sync with correct account and password. I have tried to reset the password and it keep showing unexpected error, now, I even can't create a new account. Could someone tell me how to solve this problem? Thanks a lot.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

Keep showing unexpected error....

Keep showing unexpected error....
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17273 giải pháp 156141 câu trả lời
Được đăng

In case of issues try to log in to the Firefox Account via this website.


In case of issues with Sync you can try this:

Disconnect from Sync and Reconnect to Sync again. You can disconnect from Sync by clicking the e-mail address in the "3-bar" Firefox menu button drop-down list or go to "Options/Preferences > Sync".

Delete the signedInUser.json file in the Firefox profile folder and delete the Weave folder (Sync was formerly named Weave) with Firefox closed.

Remove an existing chrome://FirefoxAccounts entry in the Firefox Password Manager.

If that isn't enough then delete the prefs.js files to reset all prefs and maybe also delete the compatibility.ini file to reinitialize the profile.

In case of issues try to log in to the Firefox Account via this website. *https://accounts.firefox.com/signin *https://accounts.firefox.com/settings ---- In case of issues with Sync you can try this: Disconnect from Sync and Reconnect to Sync again. You can disconnect from Sync by clicking the e-mail address in the "3-bar" Firefox menu button drop-down list or go to "Options/Preferences > Sync". Delete the signedInUser.json file in the Firefox profile folder and delete the Weave folder (Sync was formerly named Weave) with Firefox closed. Remove an existing chrome://FirefoxAccounts entry in the Firefox Password Manager. If that isn't enough then delete the prefs.js files to reset all prefs and maybe also delete the compatibility.ini file to reinitialize the profile.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.