X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Will importing my Chrome Bookmarks and personal data(especially browsing history) overwrite/delete my current Firefox browsing history or be added to it?

Được đăng

As above -

Will importing my Chrome Bookmarks and personal data(especially browsing history) overwrite/delete my current Firefox browsing history or be added to it?

As above - Will importing my Chrome Bookmarks and personal data(especially browsing history) overwrite/delete my current Firefox browsing history or be added to it?

Giải pháp được chọn

"Import data from another browser" appends any existing data, it doesn't replace your data or overwrite any existing data.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 29.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0

Thông tin chi tiết

the-edmeister
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5406 giải pháp 40244 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

"Import data from another browser" appends any existing data, it doesn't replace your data or overwrite any existing data.

"Import data from another browser" appends any existing data, it doesn't replace your data or overwrite any existing data.