Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problem with add on- Read Aloud: Text to voice

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Hi Firefox,

I recently added on your Read Aloud: A Text to Speech Voice Reader Read Aloud: A Text to Speech Voice Reader by Hai Phan ( https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/read-aloud/?src=search ) and customized a short cut using shift s to activate the reader. The problem is that shift s doesn't work now for any other function. I no longer have an upper case s by using shift s. I have to use caps lock to get an upper case s.

I've contacted Hai Phan's support page and have heard nothing from them. Please help me! I want my BIG s back.

Thanks in advance,

Clayton

Hi Firefox, I recently added on your Read Aloud: A Text to Speech Voice Reader Read Aloud: A Text to Speech Voice Reader by Hai Phan ( https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/read-aloud/?src=search ) and customized a short cut using shift s to activate the reader. The problem is that shift s doesn't work now for any other function. I no longer have an upper case s by using shift s. I have to use caps lock to get an upper case s. I've contacted Hai Phan's support page and have heard nothing from them. Please help me! I want my BIG s back. Thanks in advance, Clayton

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Have you tried using the "issues" page at GitHub for support for that extension. https://github.com/ken107/read-aloud/issues