Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how can i enable client certificate for irctc for windows 7

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 38 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

When i login with IRCTC (NgET) ,the message is "The Page Requires a Client Certificate" , "The page you are attempting to access requires your browser to have a Secure Sockets Layer (SSL) client certificate that the Web server will recognize. The client certificate is used for identifying you as a valid user of the resource. "

When i login with IRCTC (NgET) ,the message is "The Page Requires a Client Certificate" , "The page you are attempting to access requires your browser to have a Secure Sockets Layer (SSL) client certificate that the Web server will recognize. The client certificate is used for identifying you as a valid user of the resource. "

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You need to ask the website if you need to generate your own certificate or if the website provides it.