Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

PermissionDeniedError: User denied permission to use the Push API. Why am I getting this error? How do I rectify it?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am working on the desktop notifications using the PUSH API, so that it supports both Google Chrome and Mozilla Firefox. My code is working fine in Google Chrome, but not in Firefox. Is there any special permission that the user should turn on to receive notifications in Firefox? Thanks in advance.

I am working on the desktop notifications using the PUSH API, so that it supports both Google Chrome and Mozilla Firefox. My code is working fine in Google Chrome, but not in Firefox. Is there any special permission that the user should turn on to receive notifications in Firefox? Thanks in advance.

Tất cả các câu trả lời (1)