Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do you view history by date?

  • 2 trả lời
  • 18 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bemalmbe

more options

I saw a similar question already on the support forums, but the answer did not solve my issue. The answer given was "add the date column to the view"

But, when I click "History">"Show All History">"Views">"Show Columns", there is no 'date' field listed there which I can choose.

I am using FirefoxESR 31.6.0 on RHEL 6 Linux.

How do you view history by date?

I saw a similar question already on the support forums, but the answer did not solve my issue. The answer given was "add the date column to the view" But, when I click "History">"Show All History">"Views">"Show Columns", there is no 'date' field listed there which I can choose. I am using FirefoxESR 31.6.0 on RHEL 6 Linux. How do you view history by date?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Most Recent Visit

Được chỉnh sửa bởi bygabyga vào

more options

thanks.

wish they would just make it plain, and name the field 'date'