Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Tìm hiểu thêm

How to view date of an item in history

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When you search the History sidebar for a query, Firefox lists all URLs that match the query. Yet, there is no date column; nor is there any visible way to view when a certain item on the list was accessed. Is there some option that makes the search results in History more user friendly so as to show dates?

When you search the History sidebar for a query, Firefox lists all URLs that match the query. Yet, there is no date column; nor is there any visible way to view when a certain item on the list was accessed. Is there some option that makes the search results in History more user friendly so as to show dates?

Giải pháp được chọn

Open the History Manager. At the top of the window, you will see a bar. The first listing is Name. Right-click on the bar and you will see what is available to display.


Note: In history, only the last time the link in question was accessed will be displayed. There is an add-on that can show more than just the last entry.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Open the History Manager. At the top of the window, you will see a bar. The first listing is Name. Right-click on the bar and you will see what is available to display.


Note: In history, only the last time the link in question was accessed will be displayed. There is an add-on that can show more than just the last entry.

more options

Note that there is also the "Views -> Show Columns" menu.