Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox only playing sound for HTML5 videos on hardware acceleration (intel display)

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

HTML5 video playback shows no video, only audio is played. This is with hardware acceleration on (Intel HD Graphics), no addons or plugins, 64-bit Firefox. I tried clean installing firefox multiple times. Fixes with hardware acceleration off (or in safe mode, when this is done automatically).

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please update your plugins to the latest version. Check to make sure you are up to date:

If you see any issues also see: