Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I install chromecast extension on firefox?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 41 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi christ1

more options

I do not see any drop down menus on Firefox for Win 7 that would all me to install chromecast extension into the browser itself to cast content using my chromecast device. Appears to be only for chrome browser? maybe? any suggestions on the procedures to do it if they exist?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options