Bộ sưu tập trong Firefox dành cho Android

Firefox dành cho Android cho phép bạn nhóm và sắp xếp các thẻ thành bất kỳ nhóm nào bạn muốn (ví dụ: mua sắm, tin tức, du lịch, v.v.). Bạn có thể tạo và đặt tên cho "Bộ sưu tập" của riêng mình và thêm các trang vào chúng khi bạn duyệt.

collections 89

Bạn có thể sử dụng các bộ sưu tập để nhóm các tìm kiếm, trang web và thẻ tương tự lại với nhau để truy cập nhanh sau này.

Thêm một bộ sưu tập mới

 1. Mở trang bạn muốn thêm vào bộ sưu tập.
 2. Nhấn vào nút menu.

  Settings icon in address bar in android

 3. Nhấn Lưu vào bộ sưu tập.
 4. Đặt tên cho bộ sưu tập hoặc chọn từ một bộ sưu tập hiện có.

Bộ sưu tập sẽ hiển thị trong phần Bộ sưu tập trên màn hình chính.

Thêm nhiều thẻ vào một bộ sưu tập

 1. Nhấn vào số bên cạnh thanh địa chỉ để xem các thẻ đang mở của bạn.
  FenixViewTabs
 2. Nhấn vào nút menu ba chấm trong khay thẻ.
 3. Nhấn Lưu vào bộ sưu tập.
 4. Nhấn vào các thẻ bạn muốn lưu.
  selecttabs
 5. Nhấn Lưu ở trên cùng bên phải.
 6. Nếu bạn chưa có bất kỳ bộ sưu tập nào, hãy đặt tên cho bộ sưu tập mới và nhấn OK.
  Nếu bạn đã có bộ sưu tập, hãy nhấn vào bộ sưu tập hiện có hoặc nhấn Thêm bộ sưu tập mới, đặt tên cho nó và nhấn OK.

Nhấn vào số bên cạnh thanh địa chỉ để xem các thẻ đang mở của bạn.

 1. FenixViewTabs
 2. Nhấn vào nút menu ba chấm trong khay thẻ.
  tab settings menu 89
 3. Nhấn Chọn các thẻ.
 4. Chọn các thẻ bạn muốn thêm bằng cách nhấn vào chúng.
 5. Nhấn vào biểu tượng Bộ sưu tập ở đầu bảng điều khiển.
  save collection 89
 6. Nhấn vào bộ sưu tập bạn muốn lưu vào hoặc thêm bộ sưu tập mới bằng cách đặt tên cho bộ sưu tập đó.
 7. Nhấn OK.

Đổi tên bộ sưu tập

 1. Trong phần Bộ sưu tập trên màn hình chính, hãy nhấn vào bộ sưu tập bạn muốn đổi tên.
 2. Nhấn vào ba dấu chấm ở bên phải bộ sưu tập.
 3. Nhấn Đổi tên bộ sưu tập.
 4. Nhập tên mới vào trường văn bản và xác nhận.

Bộ sưu tập sẽ hiển thị trong phần Bộ sưu tập với tên mới.

Chia sẻ bộ sưu tập

 1. Trong phần Bộ sưu tập trên màn hình chính, hãy nhấn vào bộ sưu tập bạn muốn chia sẻ.
 2. Nhấn vào biểu tượng chia sẻ FxPreview-share-icon hiển thị bên cạnh bộ sưu tập.
 3. Nhấn vào một ứng dụng từ danh sách các ứng dụng hiển thị.

Xóa các mục khỏi bộ sưu tập

 1. Trong phần Bộ sưu tập trên màn hình chính, hãy nhấn vào một bộ sưu tập để hiển thị các thẻ của bộ sưu tập đó.
 2. Nhấn X ở bên phải của một thẻ để xóa nó khỏi bộ sưu tập.

Xóa bộ sưu tập

 1. Trong phần Bộ sưu tập trên màn hình chính, nhấn vào bộ sưu tập bạn muốn xóa.
 2. Nhấn vào ba dấu chấm ở bên phải bộ sưu tập.
 3. Nhấn Xóa bộ sưu tập.
 4. Nhấn XÓA từ cửa sổ xác nhận hiển thị.

Tạo bộ sưu tập mới

Để tạo bộ sưu tập mới:

 1. Mở một thẻ mới bằng cách nhấn vào biểu tượng + trong phần Các thẻ đang mở trên màn hình chính.
 2. Nhập từ khóa hoặc URL vào thanh địa chỉ.
 3. Nhấn vào ba dấu chấm ở dưới cùng của màn hình.
 4. Nhấn Lưu vào bộ sưu tập.
 5. Nhấn Thêm bộ sưu tập mới.
  Bỏ qua bước này và chuyển sang bước tiếp theo nếu đây là lần đầu tiên bạn tạo bộ sưu tập kể từ khi nút Thêm bộ sưu tập mới không hiển thị.
 6. Nhập tên cho bộ sưu tập mới trong trường văn bản hiển thị.
 7. Nhấn Xong từ bàn phím ảo của bạn.

Bộ sưu tập sẽ hiển thị trong phần Bộ sưu tập trên màn hình chính.

Thêm thẻ vào bộ sưu tập hiện có

Để thêm các thẻ vào bộ sưu tập hiện có từ màn hình chính:

 1. Nhấn vào nút Lưu vào bộ sưu tập trong phần Các thẻ đang mở trên màn hình chính.
 2. Nhấn vào bất kỳ hộp kiểm nào cho các thẻ tương ứng mà bạn muốn thêm vào bộ sưu tập hiện có hoặc nhấn Chọn tất cả để thêm tất cả các thẻ.
 3. Nhấn Lưu.

Để thêm các thẻ mới vào bộ sưu tập hiện có từ màn hình Chọn bộ sưu tập:

 1. Mở một thẻ mới bằng cách nhấn vào biểu tượng + trong phần Các thẻ đang mở trên màn hình chính.
 2. Nhập từ khóa hoặc URL vào thanh địa chỉ.
 3. Nhấn vào ba dấu chấm ở dưới cùng của màn hình.
 4. Nhấn Lưu vào bộ sưu tập.
 5. Nhấn vào bộ sưu tập hiện có.

Đổi tên bộ sưu tậps

Để đổi tên bộ sưu tập:

 1. Nhấn vào ba dấu chấm ở bên phải của bộ sưu tập cần được đổi tên trong phần Bộ sưu tập trên màn hình chính.
 2. Nhấn Đổi tên bộ sưu tập.
 3. Nhập tên mới vào trường văn bản hiển thị.
 4. Nhấn Xong từ bàn phím ảo của bạn.

Bộ sưu tập sẽ hiển thị trong phần Bộ sưu tập với tên mới.

Chia sẻ bộ sưu tập

 1. Nhấn vào biểu tượng chia sẻ FxPreview-share-icon hiển thị bên cạnh bộ sưu tập cần được chia sẻ trong phần Bộ sưu tập trên màn hình chính.
 2. Nhấn vào một ứng dụng từ danh sách các ứng dụng hiển thị.

Xóa các mục khỏi bộ sưu tập

Để xóa các mục khỏi bộ sưu tập của bạn, nhấn vào x ở bên phải của thẻ trong phần Bộ sưu tập trên màn hình chính.

Xóa bộ sưu tập

 1. Nhấn vào ba dấu chấm ở bên phải của bộ sưu tập cần được xóa trong phần Bộ sưu tập trên màn hình chính.
 2. Nhấn Xóa bộ sưu tập.
 3. Nhấn Xóa từ cửa sổ bật lên để xác nhận.

Xem thêm

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm