Tiện ích bị vô hiệu hóa hoặc không cài đặt được trên Firefox

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Vào cuối ngày thứ Sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2019, chúng tôi đã biết về một vấn đề với Firefox đã ngăn các tiện ích mở rộng hiện có và mới chạy hoặc được cài đặt. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện gây ra cho những người sử dụng Firefox.

Các bản sửa lỗi đã được phát hành bắt đầu từ phiên bản Firefox 66.0.4. Các bản cập nhật sẽ được triển khai tự động với các bản sửa lỗi mới nhất. Nếu bạn sử dụng phiên bản hỗ trợ mở rộng của Firefox (ESR), bản sửa lỗi của bạn sẽ được tự động gửi khi bạn cập nhật lên phiên bản ESR 60.6.2 trở lên.

Bạn cũng có thể cập nhật Firefox theo cách thủ công hoặc tải xuống một phiên bản gần đây nhất (hiện tại là 66.0.5).

Hãy xem ghi chú bản phát hành Firefox 66.0.4, Firefox 66.0.5. Với Firefox ESR, hãy xem ghi chú bản phát hành ESR 60.6.2ESR 60.6.3. Hãy xem bài đăng này trên Blog Mozilla để biết thêm chi tiết.

Lưu ý: Nếu bạn không thể cập nhật lên phiên bản máy tính để bàn Firefox mới nhất, chúng tôi đã phát hành các tiện ích mở rộng để khắc phục các sự cố trong các phiên bản Firefox cũ hơn. Hãy xem Đối với các phiên bản Firefox cũ hơn (ở dưới).

Các vấn đề đã biết và cách giải quyết cho những thứ có thể không được khôi phục tự động cũng được liệt kê bên dưới.

Đối với các phiên bản Firefox cũ hơn

Các tiện ích mở rộng sau đây khả dụng nếu bạn không thể cập nhật lên bản phát hành máy tính để bàn Firefox mới nhất. Chúng tôi đang nghiên cứu các bản sửa lỗi cho các phiên bản Firefox khác và sẽ cập nhật bài viết này ngay khi chúng có sẵn.

 • Add-on fix for Firefox versions 61-65. Nếu bạn không nhận được bản sửa lỗi cho Firefox phiên bản 66 hoặc nếu bạn đang chạy Firefox phiên bản 61 - 65 và không muốn nâng cấp lên Firefox 66.0.5, cài đặt tiện ích mở rộng này sẽ giải quyết vấn đề.

Nếu bạn gặp vấn đề với các tiện ích mở rộng này, vui lòng báo lỗi tại đây.

Các tiện ích mở rộng này chưa được thử nghiệm rộng rãi trên các phiên bản Firefox trước 52, nhưng đã được báo cáo là hoạt động trên một số máy. Nếu bạn cài đặt các tiện ích mở rộng này và sau đó nâng cấp lên phiên bản Firefox được hỗ trợ, vui lòng gỡ cài đặt tiện ích mở rộng này vì nó có thể không tương thích với các phiên bản cập nhật.

Vấn đề đã biết và cách giải quyết

Dưới đây là các vấn đề đã biết và cách giải quyết cho những thứ có thể không được khôi phục tự động.

Tiện ích xuất hiện dưới dạng không được hỗ trợ hoặc biến mất khỏi trang about:addons của bạn.

Trong một số trường hợp nhất định, người dùng cập nhật lên Firefox 66.0.4 hoặc mới hơn có thể thấy một số tiện ích mở rộng của họ biến mất (Bug 1549718). Tuy nhiên, dữ liệu cho các tiện ích này không bị mất. Cài đặt lại các tiện ích bị ảnh hưởng sẽ khôi phục trạng thái trước đó:

 1. Truy cập https://addons.mozilla.org/firefox/.
 2. Tìm kiếm các tiện ích mở rộng của bạn và cài đặt chúng riêng lẻ.

Mật khẩu chính

Nếu bạn có mật khẩu chính chưa được sử dụng trong một thời gian, bản sửa lỗi trong 66.0.4 có thể không có hiệu lực. Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách nhập hoặc đặt lại mật khẩu chính.

Nếu bạn nhớ mật khẩu chính của bạn:

 1. Trong thanh Menu ở đầu màn hình, hãy nhấp vào Firefox và chọn Tùy chỉnh. Nhấp vào nút menu Fx57Menu và chọn Tùy chọnTùy chỉnh.Nhấp vào nút menu Fx89menuButton và chọn Cài đặt.

 2. Chọn bảng Riêng tư & bảo mật.
 3. Dưới phần Đăng nhập & mật khẩu, nhấp vào Đăng nhập đã lưu…. Điều này sẽ nhắc bạn nhập mật khẩu chính.
 4. Sau khi bạn nhập mật khẩu chính thành công, hãy khởi động lại Firefox.

Nếu bạn không nhớ mật khẩu chính:

Đặt lại mật khẩu chính của bạn sẽ xóa tất cả tên người dùng và mật khẩu đã lưu của bạn.
 1. Làm theo hướng dẫn tại Reset your Primary Password if you've forgotten it.
 2. Khi bạn đã đặt lại mật khẩu chính, Firefox sẽ khởi động lại.

Tiện ích mở rộng ngăn chứa

Các tiện ích mở rộng ngăn chứa có thể đặt lại về trạng thái mặc định của chúng. Nếu các tiện ích mở rộng sử dụng chức năng ngăn chứa, như Multi-Account Containers và Facebook Container, đã bị vô hiệu hóa như một phần của vấn đề này, mọi dữ liệu trang web bị mất cho các ngăn chứa, cũng như các bộ chứa tùy chỉnh đã xóa mà bạn có thể đã định cấu hình và nó sẽ không được phục hồi bởi bản phát hành mới này.

Dữ liệu có thể bị mất cho các tiện ích mở rộng ngăn chứa bao gồm dữ liệu cấu hình, ngăn chứa bật hoặc tắt, các tên và biểu tượng của chúng. Dữ liệu được lưu trữ cục bộ cho vùng chứa (cookie và quyền) cũng bị ảnh hưởng. (Bug 1549204).

Hãy xem bài viết Multi-Account Containers để thiết lập lại chúng.

Chủ đề cần phải được kích hoạt lại

Cài đặt cho chủ đề sẽ đặt lại mặc định và sẽ cần phải được bật lại:

 1. Truy cập https://addons.mozilla.org/firefox/themes/.
 2. Chọn chủ đề bạn muốn cài đặt.
 3. Nhấp vào nút Cài đặt chủ đề. Nhấp Xóa nếu bạn thay đổi lại ý định. Thay đổi của bạn sẽ được áp dụng tự động.

Hãy xem bài viết Sử dụng Giao diện để thay đổi diện mạo cho Firefox hoặc Built-in themes in Firefox - alternative to complete themes để tìm hiểu thêm về chủ đề.

Trang chủ và tìm kiếm

Nếu cài đặt trang chủ hoặc tìm kiếm của bạn được đặt bởi một tiện ích mở rộng, chúng sẽ được đặt lại về cài đặt mặc định của chúng (Bug 1549192). Để thay đổi lại:

Trang chủ

 1. Trong thanh Menu ở đầu màn hình, hãy nhấp vào Firefox và chọn Tùy chỉnh. Nhấp vào nút menu Fx57Menu và chọn Tùy chọnTùy chỉnh.Nhấp vào nút menu Fx89menuButton và chọn Cài đặt.

 2. Nhấp vào bảng Trang chủ.
 3. Chọn cài đặt mong muốn của bạn cho Trang chủ và cửa sổ mớiThẻ mới bằng cách nhấp vào menu thả xuống bên cạnh mỗi thứ đó.
Hãy xem bài viết Cách thiết lập trang chủ để biết thêm chi tiết.

Tìm kiếm

 1. Trong thanh Menu ở đầu màn hình, hãy nhấp vào Firefox và chọn Tùy chỉnh. Nhấp vào nút menu Fx57Menu và chọn Tùy chọnTùy chỉnh.Nhấp vào nút menu Fx89menuButton và chọn Cài đặt.

 2. Nhấp vào bảng Tìm kiếm.
 3. Chọn một công cụ tìm kiếm mặc định và các công cụ tìm kiếm bổ sung.
Hãy xem bài viết Thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định trong Firefox để biết thêm chi tiết.

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm