Cách kiểm tra phiên bản Firefox bạn đang sử dụng

Điều quan trọng là phải biết phiên bản Firefox nào bạn đang sử dụng, để giúp bạn khắc phục sự cố hoặc chỉ để biết Firefox đã được cập nhật hay chưa. Đây là hai cách để xem.

  • Nhấp vào nút menu Fx57Menu, nhấp Trợ giúp và chọn Thông tin về Firefox.Trên thanh menu, nhấp vào menu Firefox và chọn Thông tin về Firefox. Cửa sổ Thông tin về Firefox sẽ xuất hiện. Số phiên bản được liệt kê bên dưới tên Firefox.
    Dưới đây là một ví dụ về cửa sổ Thông tin về Firefox sẽ trông như thế nào:

AboutFirefox71-MacOSFx71aboutFirefoxBrowserAboutFirefox71-Linux

Chú ý: Theo mặc định, việc mở cửa sổ Thông tin về Firefox sẽ bắt đầu kiểm tra cập nhật. Nếu có phiên bản cập nhật của Firefox, nó sẽ được tự động tải xuống. Trên Linux, điều này sẽ chỉ xảy ra nếu bạn sử dụng bản dựng được tải xuống từ trang web của Mozilla; nếu không, các cập nhật sẽ đến thông qua Trình quản lý gói của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy xem bài viết Cập nhật phiên bản mới nhất của Firefox.
  • Hoặc, nhấp vào nút menu Fx57Menu, nhấp vào Trợ giúp và chọn Thông tin gỡ rối vấn đề. Một trang có địa chỉ about:support sẽ xuất hiện trong một thẻ mới. Phiên bản Firefox của bạn được liệt kê bên dưới phần Cơ bản về ứng dụng của trang. Để biết thêm chi tiết, hãy xem bài viết Use the Troubleshooting Information page to help fix Firefox issues.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm