Delete sync data from Firefox by signing out of Firefox Accounts

Mở khóa thêm từ bộ Firefox: Đồng bộ hóa, Monitor, Relay và hơn thế nữa.

Bắt đầu ngay
Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

If you're no longer using a Firefox Account on a particular device (especially when you're giving access to your computer to someone else), please sign out of Firefox Accounts to make sure nobody can access your synced bookmarks, passwords, add-ons and history.

Beginning in Firefox version 82 you can also delete your synced data from that device when you sign out.

Sign out of your Firefox Account on a device

 1. Click the menu button Fx89menuButton to open the menu panel.
 2. Click on your Firefox Account (email address).
  sign out fx accountFxA Login panel Fx88
 3. Click Sign Out.
 4. To delete your synced information from that installation, put a checkbox next to Delete data from this device (logins, passwords, history, bookmarks, etc.)
  Fx82DeleteDataSign out Fxa88
Note: This feature is only available in Firefox version 82 and higher.

What does "Delete data from this device" do?

This will not delete your information from other synced devices -- only this device you're signing out of. To delete your Firefox Account altogether, see How do I delete my Firefox account?

If you enable this checkbox when signing out you delete your data on the device, this includes:

 • Synced data from the computer
  • Logins
  • Bookmarks
  • Passwords
  • History
  • Add-Ons
 • Cookies and Cache
 • Browsing and download history

This button will also not delete the following information from the device:

 • Website permissions
 • Modified preferences
 • Download actions
 • Toolbar customization
 • Security certificates

If you’d like to remove this information, please see Refresh Firefox - reset add-ons and settings

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm