Những cộng tác viên Hỗ trợ

Chủ đề phổ biến

Khám phá kho tàng kiến thức.

Bài viết nổi bật

Trợ giúp địa phương hóa Mozilla

Trợ giúp địa phương hóa Mozilla

Tìm hiểu xem làm cách nào để dịch một bài viết tại SUMO đến ngôn ngữ của bạn.

Nhận hỗ trợ từ cộng đồng người dùng

Nhận hỗ trợ từ cộng đồng người dùng

Cách để có được sự hỗ trợ từ cộng đồng cho các sản phẩm của Mozilla.

Làm thế nào để hỗ trợ bản địa hóa?

Làm thế nào để hỗ trợ bản địa hóa?

Tìm hiểu cách bản địa hóa (l10n) - làm nội dung dễ hiểu đối với người bản ngữ của một ngôn ngữ nhất định - hoạt động trong SUMO và nội dung được bản địa hóa.

Illustration of community

Tham gia cộng đồng của chúng tôi

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm