Dịch một bài viết

Tôi sẽ nói chuyện với ai nếu tôi có thắc mắc?

Tại một số điểm, tất cả chúng ta đều mới biết đến việc bản địa hóa trong SUMO, vì vậy việc có câu hỏi được hoan nghênh và khuyến khích. Bạn càng hỏi, bạn càng biết nhiều! Để có câu trả lời, bạn nên tìm đúng người để nói chuyện. Bạn có thể tìm thấy chúng tôi tại những nơi sau:

Bạn cũng nên giữ liên lạc với các người lãnh đạo địa phương của bạn. Bạn có thể tìm thấy họ bằng cách đi đến danh sách địa phương và nhấp vào ngôn ngữ của bạn trong danh sách. Người lãnh đạo địa phương của bạn là những người tốt nhất để hỏi lời khuyên và thông tin cập nhật nhất liên quan đến việc bản địa hóa SUMO sang ngôn ngữ của bạn.

Dịch một bài viết

QUAN TRỌNG: Thông tin dưới đây là tổng quát cho tất cả các địa phương. Để có được thông tin chi tiết về bản địa hóa vào ngôn ngữ của bạn, vui lòng liên hệ với người lãnh đạo địa phương của bạn - họ sẽ cho bạn biết nên sử dụng phong cách ngôn ngữ nào và những điều cần chú ý. Bạn cũng có thể tham khảo hướng dẫn kiểu mẫu trên địa phương của bạn. Cảm ơn bạn!

Vui lòng xem video dài 4 phút này để giải thích chế độ xem bản địa hóa bài viết trước khi bạn đọc hướng dẫn bên dưới:

 • Ở đầu trang có một danh sách các bài viết được truy cập nhiều nhất. Chọn và nhấp vào bài viết đầu tiên bạn thấy được đánh dấu bằng hình tam giác màu đỏ, mở rộng Công cụ chỉnh sửa ở bên trái, rồi chọn Dịch bài viết.
 • Nếu bạn không thấy bất kỳ bài viết nào được đánh dấu bằng hình tam giác màu đỏ (tuyệt vời!), Bạn có thể tìm thấy một số bài viết được đánh dấu là "Cần được cập nhật" - đi đến cho điều đó! Trong trường hợp này, bạn sẽ cập nhật một bản địa hóa hiện có. Tìm hiểu thêm về điều này thông qua việc đọc Làm cách nào để cập nhật bài viết sau bản dịch đầu tiên của họ?

 • Trên trang tiếp theo, phiên bản tiếng Anh được hiển thị ở phía bên trái, bản dịch sẽ ở phía bên phải.

Tôi nên dịch cái gì?

 • Bắt đầu từ đầu. Cung cấp cho bài viết một cái tên trên ngôn ngữ của bạn, và đảm bảo rằng slug có vẻ đúng.
  Slug là gì? Slug là một phần của url của bài viết, ví dụ như: http://support.mozilla.org/en-US/kb/this-is-the-slug. Nó không nên vượt quá 50 ký tự. Từ slug được tạo tự động, bạn có thể xóa các từ dừng và các từ không cần thiết khác. Hãy chắc chắn rằng nó vẫn có thể đọc được (= dễ hiểu cho mọi người) và có thông tin quan trọng nhất. Đảm bảo rằng mỗi từ trong slug được phân tách bằng dấu gạch nối, như this-is-the-slug.
 • Dịch từ khóa cho bài viết. Nếu một bài viết không có từ khóa bằng tiếng Anh, bạn có thể thêm từ khóa cho ngôn ngữ của bạn mà bạn nghĩ sẽ hoạt động tốt nhất cho bài viết này.
  Tại sao tôi nên dịch từ khóa? Một bài viết phải dễ dàng tìm thấy. Đó là vai trò của từ khóa. Tất cả các từ trong tiêu đề không phải là từ dừng tiếng Anh chẳng hạn như "the" và "is" đã được coi là từ khóa, vì vậy đừng thêm chúng làm từ khóa. Tùy thuộc vào ngôn ngữ của bạn, dịch một số hoặc tất cả các từ khóa và cuối cùng thêm từ đồng nghĩa, thuật ngữ liên quan, phiên bản khu vực, lỗi chính tả thông thường và các từ ngữ thông thường. KHÔNG thêm quá nhiều từ khóa vì mỗi từ khóa sẽ có trọng lượng ít hơn. Để biết thêm thông tin, xem tại When and how to use keywords to improve an article's search ranking.
 • Tiếp theo, dịch tóm tắt kết quả tìm kiếm. Cố gắng đạt yêu cầu là một bản dịch chính xác và giới hạn 160 ký tự. Nếu một bài viết không có tóm tắt kết quả tìm kiếm, hãy thêm một bài cho ngôn ngữ của bạn mà bạn nghĩ sẽ hoạt động tốt nhất cho bài viết này.
  Tóm tắt tìm kiếm là gì? Đoạn văn bản được liệt kê trên trang kết quả tìm kiếm. Hãy chắc chắn rằng nó cung cấp cho những người tìm kiếm trợ giúp một ý tưởng rõ ràng về những gì họ có thể tìm thấy khi họ nhấp vào bài viết.
 • Cuối cùng, hãy chuyển đến toàn văn bài viết. Phần này có thể sẽ mất ít nhất 5 phút để đi qua, nếu không muốn nói là nhiều hơn. Đây là phần QUAN TRỌNG NHẤT của bản dịch, vì vậy:
  • Hãy nhớ giữ điểm đánh dấu Mục lục, nếu nó được sử dụng trong bài viết. Nó trông giống như thế này: __TOC__
  • Hãy nhớ giữ nguyên tất cả các dấu ngoặc và các thành phần mã, nếu không bài viết sẽ không hoạt động đúng. Đọc thêm chi tiết về điều đó trong "Tôi không nên dịch cái gì?" ở phần bên dưới.
  • Nhớ giữ định dạng của văn bản gốc - các từ đậmnghiêng, phần tiêu đề, phần tử danh sách,v.v...
  • Hãy cẩn thận về tên của các thành phần giao diện người dùng sản phẩm (ví dụ như các thuật ngữ như Cài đặt hoặc Tiện ích trong văn bản.
   Tại sao tôi phải cẩn thận? Giao diện người dùng sản phẩm (còn được gọi là UI) được dịch bên ngoài SUMO. Để biết nhãn được chọn cho mỗi thành phần UI là gì (ví dụ: nút trong Firefox hoặc menu trong Firefox OS), hãy sử dụng thuật ngữ tìm kiếm.

Tôi KHÔNG NÊN dịch cái gì

Điều đó rất quan trọng là bạn KHÔNG dịch một số yếu tố trong nội dung bài viết được đề cập dưới đây. Nếu chúng được dịch, bài viết sẽ bị 'hỏng' - nó sẽ không hoạt động chính xác trong ngôn ngữ của bạn.
 • Nếu bạn đang dịch một bài viết mẫu "Template:...", không dịch tiêu đề và slug - chỉ cần sao chép tên tiếng Anh hiện có vào trường tiêu đề cho phiên bản được bản địa hóa. (lưu ý: khả năng thực hiện việc này sẽ bị vô hiệu hóa trong tương lai, vì vậy điểm này cần được xóa khỏi danh sách khi điều đó xảy ra)
 • Nếu tài liệu bạn đang dịch chỉ bao gồm một từ: "REDIRECT", không dịch bài viết đó. Nó là một chuyển hướng tự động và nó đã hoạt động cho ngôn ngữ của bạn.
 • Không dịch hoặc thay đổi bất cứ điều gì trong ngoặc như thế này: {}. Điều này áp dụng cho các điều khoản như note, for (bao gồm các tham số như fx57 hoặc linux), warning.
  • Tuy nhiên, trong đánh dấu cho các nút, menu hoặc phím (như thế này: {button Cancel}), nên dịch nhãn (trong trường hợp này nên dịch "Cancel" là "Hủy bỏ", nhưng không dịch "button").
 • Không nên dịch các tiêu đề bài viết tiếng Anh được tham chiếu trong trang (chúng được đóng khung với dấu ngoặc đôi [[ ]]). Chúng sẽ được tự động cập nhật vào ngôn ngữ của bạn khi bạn dịch trang đích sang ngôn ngữ của bạn.
  • Nếu liên kết chứa nhãn tùy chỉnh (e.g. [[Some Mozilla Support article|bài viết này]]), hãy dịch nhãn đó (văn bản bên phải kí tự |). Nó sẽ được hiển thị thay vì tiêu đề bài viết.
 • Không dịch các yếu tố của bất kỳ URL. Điều duy nhất bạn có thể thay đổi trong một URL là tham số ngôn ngữ (en-US). Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể thay đổi en-US đến ngôn ngữ của bạn (ví dụ pt-BR cho tiếng Bồ Đào Nha Brazil, vi cho tiếng Việt Việt Nam). Trước khi bạn thay đổi nó, hãy đảm bảo rằng trang đích tồn tại cho ngôn ngữ của bạn! Nếu không, tùy thuộc vào tình huống bạn có thể:
  • giữ liên kết đến trang tiếng Anh,
  • sử dụng một liên kết khác đến một trang bằng ngôn ngữ của bạn, nếu trang đó có ý nghĩa trong ngữ cảnh,
  • xóa liên kết đến trang tiếng Anh và không sử dụng bất kỳ liên kết nào trong phiên bản địa phương hóa.

Nếu bạn không chắc chắn phải làm gì, hãy yêu cầu giúp đỡ tại diễn đàn l10n.

Nếu bạn không chắc chắn điều gì đó có nghĩa là gì, bạn nên đọc về How to use "For" tagsUsing Templates để tìm hiểu thêm về những yếu tố đó. Ngoài ra, hãy nhớ hỏi người lãnh đạo địa phương hoặc người bản địa khác để được giúp đỡ.

Trong khi bản địa hóa, bạn có thể xem thử bản dịch của mình sẽ như thế nào bằng cách nhấp vào nút Xem trước nội dung.
 • Khi bạn đã hoàn tất, hãy gửi bài viết để xem xét và đảm bảo bạn đã thêm một nhận xét có ý nghĩa, vì nó sẽ được hiển thị trên trang lịch sử bài viết.

Người đánh giá hiện được thông báo về bản dịch mới của bạn và sẽ để ý xem xét bài viết của bạn ngay khi có thể. Họ sẽ đọc bản dịch của bạn, thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào nếu cần và công khai cho tất cả người dùng đang tìm kiếm trợ giúp. Hãy nhớ rằng việc xem xét có thể mất một chút thời gian, vì vậy hãy kiên nhẫn và chuyển sang một bài viết khác, nếu bạn có thời gian. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn!

Nếu bạn muốn thực hành bản địa hóa SUMO, bạn có thể bản địa hóa bài viết "thực hành" của chúng tôi ở đây.

Chúc mừng!

Nếu bạn làm theo các hướng dẫn ở trên và hoàn thành một bài viết ... đó là tất cả! Bạn đã dịch bài viết đầu tiên của bạn - cảm ơn bạn! Chúng tôi hy vọng bạn thấy đủ dễ để dịch nhiều hơn một :-).

Sau khi bản dịch của bạn được xem xét, hãy kiểm tra trang lịch sử bài viết. Nếu người đánh giá đã thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào cho bản dịch của bạn, nhấp vào "So sánh các sửa đổi được lựa chọn" và hãy xem các sửa chữa ngữ pháp và các thay đổi khác mà anh ấy hoặc cô ấy đã thực hiện. Đưa chúng vào tài khoản khi bạn dịch các bài viết khác; bản dịch của bạn sẽ còn tốt hơn!

Nếu bạn thích nó và muốn tiếp tục dịch bài viết sang ngôn ngữ của bạn, bạn nên đọc bài viết sau: Làm cách nào để cập nhật bài viết sau bản dịch đầu tiên của họ?

Hãy nhớ rằng bạn phải luôn luôn hỏi người lãnh đạo địa phương hoặc những người bản địa khác để được giúp đỡ nếu bạn không biết hoặc hiểu điều gì đó. Tất cả chúng ta học hỏi lẫn nhau và làm cho nhau lớn hơn - đó là bản chất của nguồn mở!

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào không? Bạn có cần trợ giúp trong khi bản địa hoá? Đừng ngần ngại, vui lòng cho chúng tôi biết tại diễn đàn l10n.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm