Các đánh dấu dùng trong bài viết

Đây là danh sách các đánh dấu wiki được sử dụng phổ biến nhất trong các bài viết hỗ trợ. Để biết thêm tài liệu đầy đủ, hãy xem tại đây:Miêu tả Nó trông như thế nào Cú pháp trong Wiki
Chữ đậm đậm '''đậm'''
Liên kết đến bài viết khác Name of article [[Name of article]]
Liên kết với văn bản cụ thể và đến một bài viết khác nhấp vào đây [[Name of article|nhấp vào đây]]
Liên kết đến trang web khác http://www.mozilla.org [http://www.mozilla.org]
Liên kết với văn bản cụ thể và đến một trang web khác Mozilla [http://www.mozilla.org Mozilla]
Danh sách đánh số
 1. Mục 1
 2. Mục 2
 3. Mục 3
# Mục 1
# Mục 2
# Mục 3
Danh sách không theo thứ tự
 • Mục A
 • Mục B
 • Mục C
* Mục A
* Mục B
* Mục C
Danh sách phụ không có thứ tự trong danh sách được đánh số
 1. Mục 1
 2. Mục 2
  • Mục 2a
  • Mục 2b
 3. Mục 3
#Mục 1
#Mục 2
#* Mục 2a
#*Mục 2b
#Mục 3
Mục lục Mục lục
(danh sách các tiêu đề bài viết)
__TOC__
Cho biết tiêu đề cấp 1

Cấp 1

= Cấp 1 =
Cho biết tiêu đề cấp 2

Cấp 2

== Cấp 2 ==
Hình ảnh Name of image [[Image:Name of image]]
Chú ý
Chú ý: Văn bản
{note}'''Chú ý:''' Văn bản{/note}
Cảnh báo
Cảnh báo: Văn bản
{warning}'''Cảnh báo:''' Văn bản{/warning}
Phím tắt Ctrl + T {key Ctrl+T}
Nút Nút {button Nút}
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support