Trang chủ mặc định của Firefox có đường dẫn nhanh tới các tính năng phổ biến

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Lưu ý: Bài viết này áp dụng với Firefox version 56 và dưới nó. Bắt đầu tại phiên bản 57, New Tab bây giờ là trang chủ mặc định Firefox.

Lần đầu bạn khởi động Firefox, hãy nhấp vào nút ngôi nhà hoặc tạo một cửa sổ mới nơi bạn được chào đón với trang chủ mặc định mới. Trang này chứa một công cụ tìm kiếm mặc định dễ sử dụng, đường dẫn nhanh tới tải về, dấu trang, lịch sử, tiện ích, đồng bộ và cài đặt. Nếu bạn có các tab mở lần cuối sử dụng Firefox, bạn có thể khôi phục nó từ trang chủ chỉ với một cú nhấp chuột.

Làm sao để tôi tới trang chủ Firefox?

Cài đặt mặc định của Firefox giúp bạn thấy trang chủ Firefox khi bạn mở Firefox, nhấp vào nút ngôi nhà hoặc mở một cửa sổ mới.

Fx52DefaultHomePage-Win home fx29

Nếu bạn không thấy trang này khi khởi động Firefox, hãy nhấp vào nút ngôi nhà hoặc mở một cửa sổ mới, bạn có thể khôi phục lại cài đặt mặc định như thế này:

  1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.
  2. Chọn bảng Chung.
  3. Trong mục Khởi động, nhấp Khôi phục về mặc định.
    restore default fx38 Fx56GeneralPanelStartup-RestoreDefaultHomePage
  4. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.
Lưu ý: Để có thêm thông tin hơn về cài đặt trang chủ bao gồm cách để thay đổi nó, xem Cách thiết lập trang chủ.

Truy cập tải về, dấu trang, lịch sử, tiện ích, đồng bộ và cài đặt từ trang chủ

Trang chủ mặc định bao gồm các nút ở cuối trang dưới đây:

Fx52HomePageButtons-Win

Khôi phục tab và cửa sổ của bạn từ lần cuối sử dụng Firefox

Nếu bạn có các tab và cửa sổ mở khi đóng Firefox, trang chủ mặc định của Firefox sẽ có một nút Khôi phục phiên làm việc trước. Để mở lại các tab và cửa sổ, chỉ cần click vào đó.

Lưu ý: Để có thêm thông tin về cách khôi phục phiên làm việc hoạt động, xem bài viết Restore previous session - Configure when Firefox shows your most recent tabs and windows.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Dohungcuong. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.
Đóng góp cho Mozilla Support