Đặt một câu hỏi

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Trước khi định hỏi...
  • Bạn đã tìm kiếm chưa? Tìm câu trả lời trong Kho tàng Kiến thức là cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề của bạn.
  • Bạn có đang ở đúng chỗ không? Trang này hiện chỉ cung cấp sự hỗ trợ cho các vấn đề của Firefox. Muốn được giúp đỡ về Thunderbird, vui lòng vào Trợ giúp Thunderbird.


Nơi đặt câu hỏi

Mozilla cung cấp hai nơi chính thức để đặt câu hỏi: diễn đànchat trực tiếp. Cộng đồng Mozilla cung cấp nhiều nơi khác để nhờ hỗ trợ của bên thứ ba.

Diễn đàn hỗ trợ Firefox

Trong diễn đàn, câu hỏi của bạn sẽ được đăng công khai, điều này cho phép toàn bộ cộng đồng cùng tham gia giúp đỡ bạn. Nhưng trước hết, đừng quên tìm trong những câu đã được hỏi trước đây!

Chat trực tiếp hỗ trợ Firefox

Chúng tôi có các chuyên gia Firefox tình nguyện chờ sẵn để giúp trả lời những câu hỏi cần có đối thoại trực tiếp. Ngay bây giờ bạn có thể chat với những thành viên hiểu biết của cộng đồng Firefox thông qua trang chat trực tiếp của chúng tôi.

Lưu ý rằng chúng tôi không thể ở trên mạng 24/7 được. Nếu không thấy ai, bạn nên hỏi trong diễn đàn.

Những nơi khác để nhờ trợ giúp

Ngoài hai nơi chính để nhờ trợ giúp ở trên, còn nhiều cách khác để nhận được sự giúp đỡ. Vui lòng xem trang Hỗ trợ khác cho Firefox.

Những người dùng đã giúp viết bài này: loveleeyoungae. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.