பயர்பாக்ஸ் Support

Featured Articles

சமீபத்திய  ஃபயர்பாக்ஸ் பதிப்பை  புதுப்பிக்கவும்

சமீபத்திய ஃபயர்பாக்ஸ் பதிப்பை புதுப்பிக்கவும்

கணினியை பாதுகாப்பாக வைக்க ஃபயர்பாக்ஸ் தானே புதுப்பித்துக்கொள்ளும். கைமுறையாக ஃபயர்பாக்சை எப்படி புதுபிப்பது என்பது பற்றி இக் கட்டுரையில் காண்போம்

ஃபயர்பாக்ஸை-மீளமைத்தால்-பெரும்பாலான-சிக்கல்களை-உடனடியாக-தீர்க்கலாம்

ஃபயர்பாக்ஸை-மீளமைத்தால்-பெரும்பாலான-சிக்கல்களை-உடனடியாக-தீர்க்கலாம்

ஃபயர்பாக்ஸை மீளமைப்பதன் மூலம் மெதுவான செயல்பாடுகள்,சிதைவுகள்,தேவையற்ற கருவிபட்டைகள் தேடல் கடத்தி மற்றும் பெரும்பாலான சிக்கல்களை உடனடியாக தீர்க்கலாம். நூற்குறிப்புகள் மற்றும் கடவுச்சொற்கள் சேமித்து வைக்கப்படும்.

Cookies இனை இயலுமைப்படுத்தலும் செயலற்றதாக்குதலும்

Cookies இனை இயலுமைப்படுத்தலும் செயலற்றதாக்குதலும்

[[Cookies]]இணையத்தளங்களால் உங்களுடைய கணினியில் சேமிக்கப்படுகின்றன.இவை நீங்கள் செல்லும் இணையத்தளம் தொடர்பான தகவல்களையும்,புதுபதிகை தொடர்பான தகவல்களையும் கொண்டிருக்கும்.

Illustration of community

Join Our Community

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More