Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

firefox is redirecting from localhost:8080 to localhost:8081

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 1 parje
  • Përgjigjja më e re nga christian

more options

Currently Firefox is redirecting http://localhost:8080 to http://localhost:8081 , each time when type the address in the URL address bar.

I have been working with a container wordpress. I have tested in chrome the address http://localhost:8080 and all works fine.

How can we fix that problems, thanks in advance.

I have removed cookies and site data of localhost in Privacy-and-security> Manage-data>

screen-cast https://imgur.com/lWV1WFa

Currently Firefox is redirecting '''http://localhost:8080''' to '''http://localhost:8081''' , each time when type the address in the URL address bar. I have been working with a container wordpress. I have tested in chrome the address '''http://localhost:8080''' and all works fine. How can we fix that problems, thanks in advance. I have removed cookies and site data of '''localhost''' in Privacy-and-security> Manage-data> screen-cast https://imgur.com/lWV1WFa
Foto të bashkëngjitura ekrani

Ndryshuar nga christian

Zgjidhje e zgjedhur

The solution was. Click in application menu> Settings> Privacy and Security> Clear Data. check in - cookies and site data - cached web content

After that, the address http://localhost:8080 is no longer being redirected. The problem with this solution is that have to log in again in all the web pages I use daily.

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 0

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

The solution was. Click in application menu> Settings> Privacy and Security> Clear Data. check in - cookies and site data - cached web content

After that, the address http://localhost:8080 is no longer being redirected. The problem with this solution is that have to log in again in all the web pages I use daily.