Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

FF crashes and hangs Gnome GUI too Ubuntu 22 FF 110

  • 2 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 42 parje
  • Përgjigjja më e re nga jon109

more options

Crash report submitted bp-37f84164-6125-4ae1-9e55-8a8200230225. Started happening about once a day over last few days possibly since 110 FF update (Ub kernel was also updated a few days back) Have to do a hard power off & restart

Crash report submitted bp-37f84164-6125-4ae1-9e55-8a8200230225. Started happening about once a day over last few days possibly since 110 FF update (Ub kernel was also updated a few days back) Have to do a hard power off & restart

Zgjidhje e zgjedhur

Okay, time to test the issue. Try downloading Firefox from Mozilla. Download, unzip, and run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Did you try with Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_how-to-start-firefox-in-4troubleshoot-modesf5safe-modesf Are you in X11 or Wayland? You can also test in KDE or another desktop of your choice.


Operating System: openSUSE Tumbleweed 20230223 KDE Plasma Version: 5.27.0 KDE Frameworks Version: 5.103.0 Qt Version: 5.15.8 Kernel Version: 6.1.12-1-default (64-bit) Graphics Platform: X11 Processors: 8 × Intel® Xeon® CPU E3-1535M v6 @ 3.10GHz Memory: 62.2 GiB of RAM Graphics Processor: Mesa Intel® HD Graphics P630 Product Name: HP ZBook 17 G4

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 0

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

Okay, time to test the issue. Try downloading Firefox from Mozilla. Download, unzip, and run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Did you try with Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_how-to-start-firefox-in-4troubleshoot-modesf5safe-modesf Are you in X11 or Wayland? You can also test in KDE or another desktop of your choice.


Operating System: openSUSE Tumbleweed 20230223 KDE Plasma Version: 5.27.0 KDE Frameworks Version: 5.103.0 Qt Version: 5.15.8 Kernel Version: 6.1.12-1-default (64-bit) Graphics Platform: X11 Processors: 8 × Intel® Xeon® CPU E3-1535M v6 @ 3.10GHz Memory: 62.2 GiB of RAM Graphics Processor: Mesa Intel® HD Graphics P630 Product Name: HP ZBook 17 G4

more options

marked as solved I have just being using the Mozilla FF in place of the Ubuntu Snap version, and no issues. The Mozilla FF updates itsself, so dont need Snap to do that - so will be staying with Mozilla FF.

Ndryshuar nga jon109