Skróty klawiaturowe

(Przekierowano z Keyboard shortcuts)

Lista najczęściej używanych skrótów klawiszowych w przeglądarce Mozilla Firefox. Jeśli w środowisku GNOME zostaną włączone skróty edytowania tekstu w stylu Emacsa, będą one działały także w programie Firefox. Gdy pojawi się konflikt między skrótami emacsowymi i domyślnymi skrótami programu Firefox, tak jak ma to miejsce w przypadku Ctrl + K), skrót z Emacsa zadziała wtedy, gdy kursor będzie znajdował się w polu tekstowym, takim jak pasek adresu lub wyszukiwania. Należy wówczas użyć alternatywnego skrótu, o ile taki jest wymieniony poniżej.

Informacja: Można dostosować skróty klawiszowe w programie Firefox za pomocą rozszerzenia Saka key. Możesz również tworzyć skróty klawiszowe dla programu Firefox na komputery Mac. Instrukcję firmy Apple znajdziesz na stronie Tworzenie skrótów klawiszowych dla programów.

Zobacz również: Skróty myszy.


Nawigacja

Polecenie Skrót
Wstecz – przejdź do poprzedniej strony Alt +
Backspace
command +
command + [
Delete
Alt +
Ctrl + [
Do przodu – przejdź do następnej strony Alt +
Shift + Backspace
command +
command + ]
Shift + Delete
Alt +
Ctrl + ]
Strona startowa Alt + Homeoption + home
Otwórz plik Ctrl + Ocommand + O
Odśwież F5
Ctrl + Rcommand + R
Odśwież (pomijając pamięć podręczną) Ctrl + F5
Ctrl + Shift + R
command + shift + R
Zatrzymaj – Zatrzymaj wczytywanie Esc
command + .

Aktualna strona

Polecenie Skrót
Przejdź do następnego odnośnika lub pola wprowadzania danych Tab
Przejdź do poprzedniego odnośnika lub pola wprowadzania danych Shift + Tab
Przewiń o jeden ekran w dół Page Downfn +
Spacja
Przewiń o jeden ekran w górę Page Upfn +
Shift + Spacja
Przejdź na koniec strony End
Ctrl +

command +
Przejdź na początek strony Home
Ctrl +

command +
Przejdź do następnej ramki F6
Przejdź do poprzedniej ramki Shift + F6
Drukuj Ctrl + Pcommand + P
Zapisz zaznaczony odnośnik Alt + Enter
(działa jedynie, gdy browser.altClickSave w konfiguracji jest ustawione na true; nie jest to ustawienie domyślne)
Zapisz stronę jako… Ctrl + Scommand + S
Powiększ Ctrl + +command + +
Pomniejsz Ctrl + -command + -
Rozmiar pierwotny Ctrl + 0command + 0

Edycja

Polecenie Skrót
Kopiuj Ctrl + Ccommand + C
Wytnij Ctrl + Xcommand + X
Usuń Deldelete
Usuń słowo po lewej stronie kursora Ctrl + Backspace
Usuń słowo po prawej stronie kursora Ctrl + Del
Przesuń kursor o jedno słowo w lewo Ctrl +
Przesuń kursor o jedno słowo w prawo Ctrl +
Przesuń kursor na początek linii Home
Ctrl +
Przesuń kursor na koniec tekstu End
Ctrl +
Przesuń kursor na początek tekstu Ctrl + Home
Przesuń kursor na koniec tekstu Ctrl + End
Wklej Ctrl + Vcommand + V
Wklej (jako zwykły tekst) Ctrl + Shift + Vcommand + shift + V
Przywróć Ctrl + Ycommand + shift + ZCtrl + Shift + Z
Zaznacz wszystko Ctrl + Acommand + A
Cofnij Ctrl + Zcommand + Z

Wyszukiwanie

Polecenie Skrót
Znajdź Ctrl + Fcommand + F
Znajdź następne F3
Ctrl + Gcommand + G
Znajdź poprzednie Shift + F3
Ctrl + Shift + Gcommand + shift + G
Znajdź szybko (odnośnik) '
Znajdź szybko (tekst) /
Zamknięcie paska wyszukiwania lub szybkiego wyszukiwania Esc - gdy pasek wyszukiwania lub szybkiego wyszukiwania jest aktywny
Aktywacja paska wyszukiwania Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + Jcommand + option + F
Zmień domyślną wyszukiwarkę Ctrl +
Ctrl +
command +
command +
- gdy pasek wyszukiwania jest aktywny
Wyświetlenie menu w celu zmiany, dodania lub zarządzania wyszukiwarkami Alt +
Alt +
F4
option +
option +
- gdy pasek wyszukiwania jest aktywny

Okna i karty

Niektóre z tych skrótów działają, gdy wybrana karta jest aktywna. Obecnie jedynym sposobem, aby to zrobić, to wybrać sąsiadujący obiekt i przejść do aktywnej karty, np. naciskając skrót Alt + Dcommand + L, by przejść do paska adresu i następnie nacisnąć dwukrotnie skrót Shift + Tab.
Polecenie Skrót
Zamknij kartę Ctrl + W
Ctrl + F4
command + W
- z wyjątkiem przypiętych kart
Zamknij okno Ctrl + Shift + W
Alt + F4
command + shift + W
Przełączanie kart w kolejności ostatnich wyświetleń Ctrl + Tabcommand + tab -jeżeli wybrane w Opcjach
ZakończZakończ Ctrl + Shift + QCtrl + Qcommand + Q
Przejdź do karty znajdującej się po lewej stronie aktywnej karty Ctrl + Shift + Page Up
Przejdź do karty znajdującej się po prawej stronie aktywnej karty Ctrl + Shift + Page Down
Przejdź do pierwszej karty na pasku kart Ctrl + Shift + Homecommand + shift + home
Przejdź do ostatniej karty na pasku kart Ctrl + Shift + Endcommand + shift + end
Wyłącz/włącz dźwięk dla zawartości karty Ctrl + M
Nowa karta Ctrl + Tcommand + T
Nowe okno Ctrl + Ncommand + N
Nowe okno prywatne Ctrl + Shift + Pcommand + shift + P
Następna karta Ctrl + Page Down
Ctrl + Tab
control + tab
control + page down
command + option +
Otwórz adres w nowej karcie Alt + Enteroption + return - z paska adresu lub wyszukiwania
Otwórz adres w nowym oknie Shift + Enter - z paska adresu
Otwórz zaznaczoną zakładkę lub odnośnik w aktualnej karcie Enterreturn
Otwórz zaznaczoną zakładkę lub odnośnik w nowej karcie Ctrl + Entercommand + return
Otwórz zaznaczoną zakładkę lub odnośnik w nowym oknie Shift + Entershift + return
Poprzednia karta Ctrl + Page Up
Ctrl + Shift + Tab
control + shift + tab
control + page up
command + option +
Przywróć ostatnio zamkniętą kartę Ctrl + Shift + Tcommand + shift + T
Przywróć ostatnio zamknięte okno Ctrl + Shift + Ncommand + shift + N
Przejdź do karty (od 1 do 8) Ctrl + 1 do 8command + 1 do 8Alt + 1 do 8
Przejdź do ostatniej karty Ctrl + 9command + 9Alt + 9
Przenieś adres URL w lewo lub w prawo (jeśli kursor jest w pasku adresu) Ctrl + Shift + Xcommand + Shift + X

Historia

Polecenie Skrót
Panel boczny – Historia Ctrl + H
Okno biblioteki (historia) Ctrl + Shift + H
Wyczyść historię przeglądania Ctrl + Shift + Del

History

Polecenie Skrót
Panel boczny – Historia command + shift + H
Wyczyść historię przeglądania command + shift + delete

Zakładki

Polecenie Skrót
Dodaj zakładki do wszystkich kart Ctrl + Shift + Dcommand + shift + D
Dodaj zakładkę do tej strony Ctrl + Dcommand + D
Zakładki – panel boczny Ctrl + B
Ctrl + I
command + BCtrl + B
Okno biblioteki (Zakładki) Ctrl + Shift + Bcommand + shift + BCtrl + Shift + O
Wyszukaj wszystkie zakładki Przejdź do pola wyszukiwania w Bibliotece i naciśnij Spację

Narzędzia

Polecenie Skrót
Pobieranie Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J
Dodatki Ctrl + Shift + Acommand + shift + A
Otwieranie narzędzi twórców witryn F12
Ctrl + Shift + Icommand + alt + I
Konsola WWW Ctrl + Shift + Kcommand + alt + K
Inspektor Ctrl + Shift + Ccommand + alt + C
Debugger Ctrl + Shift + Scommand + alt + S
Edytor stylów Shift + F7
Profiler Shift + F5
Sieć Ctrl + Shift + Qcommand + alt + QCtrl + Shift + Ecommand + alt + E
Pasek programisty Shift + F2
Widok responsywny Ctrl + Shift + Mcommand + alt + M
Brudnopis Shift + F4
Źródło strony Ctrl + Ucommand + U
Konsola przeglądarki Ctrl + Shift + Jcommand + shift + J
Informacje o stronie command + ICtrl + I

Przeglądarka PDF

Polecenie Skrót
Następna strona N lub J lub
Poprzednia strona P lub K lub
Powiększ Ctrl + +command + +
Pomniejsz Ctrl + -command + -
Skala automatyczna Ctrl + 0command + 0
Obróć dokument zgodnie z ruchem wskazówek zegara R
Obróć dokument przeciwnie do ruchu wskazówek zegara Shift + R
Przełącz na Tryb prezentacji Ctrl + Alt + Pcommand + Alt + P
Przełącz narzędzie rączka H
Aktywuj pole Numer strony Ctrl + Alt + Gcommand + Alt + G

Różne

Polecenie Skrót
Dokończ adres .com Ctrl + Enter
Usuń zaznaczoną wartość autouzupełniania Del
Przełącz tryb pełnoekranowy F11
Przełącz widoczność menu (pokaż tymczasowo, jeśli jest ukryte) Alt lub F10Alt (KDE) lub F10 (GNOME)
Przełącz tryb poprawionej czytelności Ctrl + Alt + RF9
Przeglądaj za pomocą kursora klawiatury F7
Przejdź do paska adresu F6
Alt + D
Ctrl + L
Przejdź do pola wyszukiwania w Bibliotece F6
Ctrl + F
Zatrzymaj automatyczne przewijanie Esc

Różne

Polecenie Skrót
Dokończ adres .com ctrl + return
Usuń zaznaczoną wartość autouzupełniania shift + delete
Przełącz tryb pełnoekranowy command+Shift+F
Przełącz tryb poprawionej czytelności command+option+R
Przeglądaj za pomocą kursora klawiatury F7
Przejdź do paska adresu F6
command + L

Różne

Polecenie Skrót
Dokończ adres .com Ctrl + Enter
Dokończ adres .net Shift + Enter
Dokończ adres .org Ctrl + Shift + Enter
Usuń zaznaczoną wartość autouzupełniania Del
Przełącz tryb pełnoekranowy F11
Przełącz widoczność menu (pokaż tymczasowo, jeśli jest ukryte) Alt lub F10Alt (KDE) lub F10 (GNOME)
Przełącz tryb poprawionej czytelności Ctrl + Alt + RF9Ctrl + Alt + R
Przeglądaj za pomocą kursora klawiatury F7
Przejdź do paska adresu F6
Alt + D
Ctrl + L
Przejdź do pola wyszukiwania w Bibliotece F6
Ctrl + F
Zatrzymaj automatyczne przewijanie Esc

Różne

Polecenie Skrót
Dokończ adres .com command + return
Dokończ adres .net shift + return
Dokończ adres .org command + shift + return
Usuń zaznaczoną wartość autouzupełniania shift + delete
Przełącz tryb pełnoekranowy command+Shift+F
Przeglądaj za pomocą kursora klawiatury F7
Przejdź do paska adresu F6
command + L

Skróty klawiszowe mediów

Polecenie Skrót
Odtwarzaj / Zatrzymaj Spacja
Zmniejsz poziom wzmocnienia
Zwiększ poziom wzmocnienia
Wyłącz dźwięk Ctrl + command +
Włącz dźwięk Ctrl + command +
Przejdź do tyłu o 15 sekund
Przejdź do tyłu o 10 % Ctrl + command +
Przejdź do przodu 15 sekund
Przejdź do przodu 10 % Ctrl + command +
Przejdź na początek Home
Przejdź na koniec End

Skróty dla programistów

Możesz również korzystać ze skrótów klawiszowych w narzędziach dla programistów. Więcej informacji znajdziesz na stronie skrótów klawiszowych w witrynie MDN (w języku angielskim).

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:GmbH, Teo, TyDraniu, user1075441, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support