Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Constant tab crashes and now quite often Firefox itself completely crashes ?

  • 53 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 94 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

Anybody else getting a lot of tab crashes ? I'm running 82.0.2

Anybody else getting a lot of tab crashes ? I'm running 82.0.2

Όλες οι απαντήσεις (20)

more options

Gah-Your-tab-just-crashed https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-troubleshoot-prevent-and-get-help

We have recently seen multiple reports that Bitdefender is causing issues with tab crashes in Firefox 73.

It looks that Bitdefender has pushed an update to address this issue 21 Feb 2020


In the address bar, type about:crashes<enter>. Note: If any reports do not have BP- in front of the numbers/letters, click it to submit them.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

Using your mouse, mark the most recent 7 - 10 Submitted crash reports, and copy them. Now go to the reply box and paste them in.

Please, Do not post a screenshot ! !

aboutcrashesFx57

For more help on crash reports, see; https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support

more options

Fred McD Here are the crashes: Unsubmitted Crash Reports Report ID Date Crashed 008fae74-a787-4d63-8ef5-631849fbe533 2020-11-02, 9:03 p.m. 9575c5d3-05f7-4759-8156-47e183269652 2020-11-02, 9:02 p.m. Submitted Crash Reports Report ID Date Submitted bp-5b54625b-ec34-4efd-991a-2f5f90201103 2020-11-02, 9:35 p.m. View bp-75048910-f03c-4f3c-b0c0-25d420201103 2020-11-02, 9:35 p.m. View bp-e18acdf0-f1af-4717-8d7a-480280201103 2020-11-02, 9:35 p.m. View bp-243aefb7-4bd3-4307-be9b-0aa280201103 2020-11-02, 9:35 p.m. View bp-3e85d76e-41dd-4bd3-9482-56a490201103 2020-11-02, 9:35 p.m. View bp-2942f09d-4047-4c18-82a6-6f1f80201103 2020-11-02, 9:35 p.m. View bp-7b9b1f04-ec79-449b-ab9b-cb3220201103 2020-11-02, 9:35 p.m. View bp-f1f2a97e-120c-4dce-88cc-210130201103 2020-11-02, 9:35 p.m. View bp-0724f777-7c74-486f-80d2-6b3ee0201103 2020-11-02, 9:35 p.m. View bp-979074ce-1dd9-4c5d-8680-2d9330201103 2020-11-02, 9:35 p.m. View bp-dc4db3c0-6f26-4236-a936-8881e0201102 2020-11-02, 11:36 a.m. View bp-a8dc31a7-0bdf-42f9-b4d0-d78f50201102 2020-11-02, 11:36 a.m. View bp-27b46222-a754-48a0-8caa-7b1540201102 2020-11-02, 11:36 a.m. View bp-3773cfd0-4cfa-4f9e-9bde-6683a0201102 2020-11-02, 11:36 a.m. View bp-988199c4-553c-4205-b9b5-20b950201102 2020-11-02, 11:36 a.m. View

more options

bp-5b54625b-ec34-4efd-991a-2f5f90201103 bp-75048910-f03c-4f3c-b0c0-25d420201103 bp-3e85d76e-41dd-4bd3-9482-56a490201103 bp-a8dc31a7-0bdf-42f9-b4d0-d78f50201102

Signature: OOM | small

MOZ_CRASH Reason (Sanitized) : MOZ_CRASH()

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

IPSEng64.dll = Symantec Intrusion Detection ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bp-0724f777-7c74-486f-80d2-6b3ee0201103 Signature: OOM | large | js::AutoEnterOOMUnsafeRegion::crash | js::AutoEnterOOMUnsafeRegion::crash | js::gc::AllocateCellInGC

MOZ_CRASH Reason (Sanitized) : [unhandlable oom] Failed not allocate new chunk during GC

IPSEng64.dll = Symantec Intrusion Detection

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

This is for Sumo's Related Bugs 1505094 RESOLVED FIXED High proportion of out-of-memory crashes for users with Norton extensions

1488164 RESOLVED INACTIVE Hang, memory inflation and crash on www.friskyradio.com

1477545 RESOLVED DUPLICATE Crash in OOM | large | js::AutoEnterOOMUnsafeRegion::crash | js::AutoEnterOOMUnsafeRegion::crash | js::gc::AllocateCellInGC

1472062 NEW --- [meta] OOM while evicting the nursery +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bp-988199c4-553c-4205-b9b5-20b950201102 Signature: OOM | unknown | js::AutoEnterOOMUnsafeRegion::crash | js::wasm::Init

MOZ_CRASH Reason (Sanitized) : [unhandlable oom] js::wasm::Init

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

IPSEng64.dll = Symantec Intrusion Detection

This is for Sumo's Related Bugs 1651710 RESOLVED WONTFIX Crash in [@ OOM | unknown | js::AutoEnterOOMUnsafeRegion::crash | js::wasm::Init]

more options

Make sure all software is up to date.


https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-slow-how-make-it-faster

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-many-cpu-resources-how-fix

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-much-memory-ram

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-hangs-or-not-responding

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-takes-long-time-start-up

https://support.mozilla.org/en-US/kb/quick-fixes-if-your-firefox-slows-down


MemTest LAST UPDATED : 12/04/2020 Could you please run a tool from http://memtest.org/ in order to check the integrity of your RAM?

You will need a thumb or disk drive to install it on.


Do you let Windows handle the page file or did you set a fixed size ? If you use a fixed size for the page file then try the former and let Windows handle the page file.

more options

Software is up-to-date.

Did a memtest run thru (just 1 pass) and no errors.

I was letting Windows system handle the page file size.

Has been running ok now for about 7hrs ??

Will post again if it crashes.

more options

If you have any recent crash reports, post them.

more options

No new crashes since last posted crash reports.... will report crash reports next time it happens.

more options

Fred, A tab just crashed again ... here is the crash report :

bp-5b54625b-ec34-4efd-991a-2f5f90201103 2020-11-02, 9:35 p.m


Rick

more options

bp-5b54625b-ec34-4efd-991a-2f5f90201103 Signature: OOM | small

This report was already listed above.

more options

Sorry copied the wrong crash ... here is the latest:

bp-f4b5f69e-1dbe-48ea-ba98-142630201108 2020-11-07, 5:14 p.m.

Thanks, Rick

more options

Fred, I have also had 2 consecutive tab crashes but for some reason no crash report was asked for nor created ?

Rick

more options

bp-f4b5f69e-1dbe-48ea-ba98-142630201108 Signature: OOM | small

MOZ_CRASH Reason (Sanitized) : MOZ_CRASH()

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

IPSEng64.dll = Symantec Intrusion Detection

more options

I called for more help.

more options

OK ... let me know what you find out.

Thanks, Rick Emery

more options

Here are the latest crash reports .... still crashing ....

bp-10118362-12cb-429f-88d6-377990201229 2020-12-29, 7:00 a.m. View bp-fa4fb6f5-6871-4f9e-9ea8-bc6af0201229 2020-12-29, 6:59 a.m. View bp-6e9979f9-3430-43d7-a83e-148cc0201218 2020-12-17, 8:56 p.m. View bp-f4bc79fd-92c4-470b-ac03-cd29e0201218 2020-12-17, 8:56 p.m. View bp-603c7b02-ce47-418c-ab4e-0c7420201217 2020-12-17, 2:39 p.m. View bp-cd7eb4f4-332b-4589-b3bf-9305a0201213 2020-12-13, 9:17 a.m. View bp-867f418a-cc20-42d2-8d90-deac10201124 2020-11-24, 8:02 a.m. View

more options

Latest crash reports:

bp-10118362-12cb-429f-88d6-377990201229 2020-12-29, 7:00 a.m. View bp-fa4fb6f5-6871-4f9e-9ea8-bc6af0201229 2020-12-29, 6:59 a.m. View bp-6e9979f9-3430-43d7-a83e-148cc0201218 2020-12-17, 8:56 p.m. View bp-f4bc79fd-92c4-470b-ac03-cd29e0201218 2020-12-17, 8:56 p.m. View bp-603c7b02-ce47-418c-ab4e-0c7420201217 2020-12-17, 2:39 p.m. View bp-cd7eb4f4-332b-4589-b3bf-9305a0201213 2020-12-13, 9:17 a.m. View bp-867f418a-cc20-42d2-8d90-deac10201124 2020-11-24, 8:02 a.m. View

more options

Sorry, current forum security sometimes delays the posting of messages. And in turn, we are not notified of those posts.

Product Firefox Release Channel release Version 84.0.1 Build ID 20201221152838 (2020-12-21)

bp-10118362-12cb-429f-88d6-377990201229 bp-f4bc79fd-92c4-470b-ac03-cd29e0201218

Signature: OOM | small

Uptime 16 seconds

MOZ_CRASH Reason (Sanitized) : MOZ_CRASH() ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bp-fa4fb6f5-6871-4f9e-9ea8-bc6af0201229 Signature: mozilla::dom::ServiceWorkerRegistrar::GetShutdownPhase

Uptime 1 seconds

MOZ_CRASH Reason (Sanitized) : Failed to get async shutdown service: NS_ERROR_FAILURE

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

System Memory Use Percentage 93

IPSEng64.dll = Symantec Intrusion Detection

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

System Memory Use Percentage 94

IPSEng64.dll = Symantec Intrusion Detection ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Product Firefox Release Channel release Version 83.0 Build ID 20201112153044 (2020-11-12)

bp-6e9979f9-3430-43d7-a83e-148cc0201218 Signature: OOM | small

MOZ_CRASH Reason (Sanitized) : MOZ_CRASH()

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

System Memory Use Percentage 85

IPSEng64.dll = Symantec Intrusion Detection

more options

Make sure the Symantec software is up to date.


Basically, an OOM (Out Of Memory) means the system is having issues with the RAM.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-slow-how-make-it-faster

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-many-cpu-resources-how-fix

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-much-memory-ram

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-hangs-or-not-responding

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-takes-long-time-start-up

https://support.mozilla.org/en-US/kb/quick-fixes-if-your-firefox-slows-down


MemTest LAST UPDATED : 12/04/2020 Could you please run a tool from http://memtest.org/ in order to check the integrity of your RAM?

You will need a thumb or disk drive to install it on.


Do you let Windows handle the page file or did you set a fixed size ? If you use a fixed size for the page file then try the former and let Windows handle the page file. How to determine the appropriate page file size for 64-bit versions of Windows {web link}

more options

Hi Fred, Ran the memtest (4 passes) and 0 errors Windows was handling the page size Checked Norton and is now up-to-date.

Also these last 2 crashes had the message "Couldn't load XPCOM" ?? (Could I have a corrupted Firefox ?)

I re-booted the PC and everything is working fine .... for now ?

Thanks, Rick

more options

Rick said

Also these last 2 crashes had the message "Couldn't load XPCOM" ?? (Could I have a corrupted Firefox ?)

XPCOM is part of Firefox, but the reports I posted were the recent ones.

I re-booted the PC and everything is working fine .... for now ?

Hears hoping. If it crashes again, post the new reports here.

  1. 1
  2. 2
  3. 3