Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Flash HTML 5.0 is not working firefox 56.0 64 bit.

more options

I keep getting a screen that states HTML 5.0 will not work in this browser. I then brings up the Firefox download page. I have re-installed Firefox 4 times. still, doesn't work.

I keep getting a screen that states HTML 5.0 will not work in this browser. I then brings up the Firefox download page. I have re-installed Firefox 4 times. still, doesn't work.

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Could you please expand on this issue and tell us more as not fully understanding your issue. When does this happen ? What pages does this happen on ? Do you have a screen shot or can you supply one ? The more information you supply the better we can try to help solve your issue.

more options

Let me start by saying that Flash and HTML5 are two different technologies.

Flash-formatted media plays in a plugin. Your Firefox reported that it has Flash 27, but individual sites may need permission to use it. Please see this article for more details: Why do I have to click to activate plugins?

Firefox's built-in HTML5 player can play other formats of media. Here's a general article as a starting point for problems with HTML5 players: Fix video and audio problems on Firefox for Windows N editions.