Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

Dopórucone nastawki

Kak mógu tekst w Android kopěrowaś a zasajźiś?

Kak mógu tekst w Android kopěrowaś a zasajźiś?

Firefox za Android kopěrowanje a zasajźanje pódpěra, toś ten nastawk wam pokazujo, kak móžośo to cyniś.