Firefox Pomoc

Dopórucone nastawki

Zmólkowu powěźeńku „Wěsty zwisk njemóžno“ wótpóraś

Zmólkowu powěźeńku „Wěsty zwisk njemóžno“ wótpóraś

Jolic Firefox njama pśistup na wěste sedło (https), wiźiśo bok „Wěsty zwisk njemóžno“. Wujasnijomy pśicyny za to a kak móžośo toś ten problem rozwězowaś abo jogo se wobinuś.

Firefox wótnowiś - dodanki a nastajenja slědk stajiś

Firefox wótnowiś - dodanki a nastajenja slědk stajiś

Stajśo Firefox na jogo standardne nastajenja slědk, mjaztym až składujośo wažne daty. To móžo pómałkosć, wowalenja, cuze wliwy w pytanju a druge problemy wótpóraś.

Firefox na nejnowšu wersiju aktualizěrowaś

Firefox na nejnowšu wersiju aktualizěrowaś

Firefox aktualizěrujo se pó standarźe sam, ale móžośo pśecej manuelnu aktualizaciju pśewjasć. Zgóńśo, kak móžośo Firefox na Windows, Mac abo Linux aktualizěrowaś.

Informacije wó bóku - techniske drobnostki wó aktualnem boku

Informacije wó bóku - techniske drobnostki wó aktualnem boku

Informacije wó boku pódawaju wam drobnostki wó aktualnem boku, inkluziwnje medijowe dataje, dane pšawa, webkanale a wěstotne informacije.

Illustration of community

Pśizamkniśo se našomu zgromaźeństwoju

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije