Firefox Pomoc

Trjebaśo hyšći pomoc?

Smy how za was. Sćelśo pšašanje na naše forumy pomocy a dostańśo wótegrona wót našych ekspertow zgromaźeństwa.

Zgromaźeństwa se pšašaś

Dopórucone nastawki

Prědne kšace z Firefox - pśeglěd wó głownych funkcijach

Prědne kšace z Firefox - pśeglěd wó głownych funkcijach

Zgóńśo wěcej wó zakładach wobglědowaka Firefox (cytańske znamjenja, rejtarki, pytanje, dodanki a wěcej) a namakajśo wótkaze na dalšne nastawki, kótarež cośo pśeslěźiś.

Cookieje zmóžniś a znjemóžniś, kótarež websedła wužywaju, aby waše nastajenja składowali

Cookieje zmóžniś a znjemóžniś, kótarež websedła wužywaju, aby waše nastajenja składowali

Websedła składuju wěcy ako waše nastajenja, pśizjawjeński status a pśeslědowaki w „cookiejach“ na wašom licadle. Zgóńśo, kak móžośo cookieje w Firefox zastojaś.

Firefox z barwowymi kombinacijami pśiměriś

Firefox z barwowymi kombinacijami pśiměriś

Barwowe kombinacije su wót wersije 94 Firefox sem k dispoziciji, aby waše drastwy a wašo pśeglědowańske dožywjenje pśiměrili. Zgóńśo wěcej.

Illustration of community

Pśizamkniśo se našomu zgromaźeństwoju

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije