Firefox Pomoc

Trjebaśo hyšći pomoc?

Smy how za was. Sćelśo pšašanje na naše forumy pomocy a dostańśo wótegrona wót našych ekspertow zgromaźeństwa.

Zgromaźeństwa se pšašaś

Dopórucone nastawki

Zmólkowu powěźeńku „Wěsty zwisk njemóžny“ wótwónoźeś

Zmólkowu powěźeńku „Wěsty zwisk njemóžny“ wótwónoźeś

Jolic Firefox njama pśistup na wěste sedło (https), wiźiśo bok „Wěsty zwisk njemóžno“. Wujasnijomy pśicyny za to a kak móžośo toś ten problem rozwězowaś abo jogo se wobinuś.

Firefox na nejnowšu wersiju aktualizěrowaś

Firefox na nejnowšu wersiju aktualizěrowaś

Firefox aktualizěrujo se pó standarźe sam, ale móžośo pśecej manuelnu aktualizaciju pśewjasć. Zgóńśo, kak móžośo Firefox na Windows, Mac abo Linux aktualizěrowaś.

Nastajenja Firefox

Nastajenja Firefox

Wokna nastajenjow wam nastajenja Firefox pśistupnje. Toś ten nastawk wopisujo, kótare typy nastajenjow su w kuždem woknje k dispoziciji.

Pśeglědne pśedstajenje webbokow z cytańskim naglědom

Pśeglědne pśedstajenje webbokow z cytańskim naglědom

Cytański naglěd Firefox mólece elementy z webbokow wótwónoźujo, aby cytajobnosć pólěpšył. Nejnowše wersije Firefox mógu teke boki głosnje cytaś.

Illustration of community

Pśizamkniśo se našomu zgromaźeństwoju

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije