Firefox Pomoc

Dopórucone nastawki

Prědne kšace z Firefox - pśeglěd wó głownych funkcijach

Prědne kšace z Firefox - pśeglěd wó głownych funkcijach

Toś ten nastawk wujasnjujo zakłady wobglědowaka Firefox - cytańske znamjenja, rejtarki, pytanje, dodanki a wěcej. Wótkazujo teke k dalšnym nastawkam, kótarež cośo snaź pózdźej pśeslěźiś.

Firefox wótnowiś - dodanki a nastajenja slědk stajiś

Firefox wótnowiś - dodanki a nastajenja slědk stajiś

Stajśo Firefox na jogo standardne nastajenja slědk, mjaztym až składujośo wažne daty. To móžo pómałkosć, wowalenja, cuze wliwy w pytanju a druge problemy wótpóraś.

Firefox na nejnowšu wersiju aktualizěrowaś

Firefox na nejnowšu wersiju aktualizěrowaś

Firefox aktualizěrujo se pó standarźe sam, ale móžośo pśecej manuelnu aktualizaciju pśewjasć. Zgóńśo, kak móžośo Firefox na Windows, Mac abo Linux aktualizěrowaś.

Informacije wó bóku - techniske drobnostki wó aktualnem boku

Informacije wó bóku - techniske drobnostki wó aktualnem boku

Informacije wó boku pódawaju wam drobnostki wó aktualnem boku, inkluziwnje medijowe dataje, dane pšawa, webkanale a wěstotne informacije.

Illustration of community

Pśizamkniśo se našomu zgromaźeństwoju

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije