Rěcne zapódaśe w Firefox za Android

This article applies to the latest version of Firefox for Android. Please update your version first to enjoy these features.

Funkcija rěcnego zapódaśa Firefox za Android wam zmóžnja, do adresowego póla powědaś, město aby tastaturu wužywał. Pótusniśo jadnorje mikrofonowy symbol a powědajśo:

mic voice input 42

Rěcne zapódaśe zmóžniś abo znjemóžniś

 1. Pótusniśo menijowy tłocašk (pak na někotarych rědach pód wobrazowku pak w pšawem górnem rožku wobglědowaka) , wubjeŕśo pótom Nastajenja (musyśo snaź nejpjerwjej Wěcej pótusniś) .
 2. Pótusniśo Zwobraznjenje.
 3. Pótusniśo kašćik pódla Rěcne zapódaśe, aby kokulku zasajźił.
  voice6

Aby rěcne zapódaśe znjemóžnił, pśewjeźćo kšace górjejce a wótpórajśo kokulku pódla menijowego zapiska Rěcne zapódaśe.

Rěcne zapódaśe wužywaś

 1. Pótusniśo adresowe pólo.
 2. Pótusniśo mikrofonowy symbol:
  voice2
 3. Gaž se napominanje rěcnego spóznaśa pokazujo, zachopśo powědaś. Firefox zasajźijo słowa za was, kótarež sćo do adresowego póla powědał.
 4. Pótusniśo Start, aby pytanje z pomocu swójeje standardneje pytnice psewjadł, abo pótusniśo jadnu z drugich pytnicow pód wobrazowku.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla