Pomoc pśepytaś

Pomoc se wobstaraś

Wubjeŕśo swój produkt

Firefox

Firefox

Webwobglědowak za Windows, Mac a Linux

Firefox za Android

Firefox za Android

Webwobglědowak za Androidowe smartfony a tablety

Firefox za iOS

Firefox za iOS

Firefox za iPhone, iPad a iPod Touch

Mozilla VPN

Mozilla VPN

VPN za Windows 10, Mac, Linux, Android a iOS-rědy

Firefox Relay

Firefox Relay

Słužba, kótaraž wam zmóžnja, e-mailowe maski napóraś, aby se waša napšawdna e-mailowa adresa schowała

Firefox Private Network

Firefox Private Network

Pśeglědujśo wěsće w zjawnem WLAN z pomocu dodanka Firefox.

Firefox Focus/Klar

Firefox Focus/Klar

Awtomatiski priwatnostny wobglědowak a wopśimjeśowy blokěrowak

MDN Plus

MDN Plus

MDN Plus swójske wužywaŕske dožywjenje za pódpěrarje MDN bitujo.

Hubs

Hubs

Wirtuelne wobradowańske rumy 3D za zgromadne źěło z pśijaśelami, swójźbu a kolegami we wašom wobglědowaku abo VR-headseśe

Firefox za Enterprise

Firefox za Enterprise

Firefox Quantum za pśedewześa

Thunderbird

Thunderbird

E-mailowy program za Windows, Mac a Linux

Dopórucone nastawki

Nastajenja Firefox

Nastajenja Firefox

Wokna nastajenjow wam nastajenja Firefox pśistupnje. Toś ten nastawk wopisujo, kótare typy nastajenjow su w kuždem woknje k dispoziciji.

Standardny wobglědowak we Windows do Firefox změniś

Standardny wobglědowak we Windows do Firefox změniś

Zgóńśo, kak móžośo Firefox k swójomu standardnemu wobglědowakoju we Windows 10 a Windows 11 cyniś.

Firefox na nejnowšu wersiju aktualizěrowaś

Firefox na nejnowšu wersiju aktualizěrowaś

Firefox aktualizěrujo se pó standarźe sam, ale móžośo pśecej manuelnu aktualizaciju pśewjasć. Zgóńśo, kak móžośo Firefox na Windows, Mac abo Linux aktualizěrowaś.

Zmólkowu powěźeńku „Wěsty zwisk njemóžny“ wótwónoźeś

Zmólkowu powěźeńku „Wěsty zwisk njemóžny“ wótwónoźeś

Jolic Firefox njama pśistup na wěste sedło (https), wiźiśo bok „Wěsty zwisk njemóžno“. Wujasnijomy pśicyny za to a kak móžośo toś ten problem rozwězowaś abo jogo se wobinuś.

Illustration of community

Pśizamkniśo se našomu zgromaźeństwoju

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije