Pomoc pśepytaś

Pomoc se wobstaraś

Wubjeŕśo swój produkt

Firefox

Firefox

Webwobglědowak za Windows, Mac a Linux

Firefox za Android

Firefox za Android

Webwobglědowak za Androidowe smartfony a tablety

Firefox za iOS

Firefox za iOS

Firefox za iPhone, iPad a iPod Touch

Firefox za Enterprise

Firefox za Enterprise

Firefox Quantum za pśedewześa

Firefox Lite

Firefox Lite

Mobilny wobglědowak za Indonezisku, Indisku, Filipiny a Thailandsku

Firefox Reality

Firefox Reality

Webwobglědowak za headsety z wirtuelneju realitu

Mozilla VPN

Mozilla VPN

VPN za Windows 10, Mac, Linux, Android a iOS-rědy

Firefox Private Network

Firefox Private Network

Pśeglědujśo wěsće w zjawnem WLAN z pomocu dodanka Firefox.

Firefox Lockwise

Firefox Lockwise

Mobilne nałoženje, kótarež wam pśistup ku gronidłam dawa, kótarež sćo składł we Firefox.

Firefox Screenshot Go

Firefox Screenshot Go

Nałoženje fotow wobrazowki za mobilne rědy

Hubs

Hubs

Wirtuelne wobradowańske rumy 3D za zgromadne źěło z pśijaśelami, swójźbu a kolegami we wašom wobglědowaku abo VR-headseśe

Firefox za rědy Amazon

Firefox za rědy Amazon

Wobglědowak za rědy Amazon

Thunderbird

Thunderbird

E-mailowy program za Windows, Mac a Linux

Firefox Focus/Klar

Firefox Focus/Klar

Awtomatiski priwatnostny wobglědowak a wopśimjeśowy blokěrowak

Dopórucone nastawki

Nastajenja Firefox

Nastajenja Firefox

Wokna nastajenjow wam nastajenja Firefox pśistupnje. Toś ten nastawk wopisujo, kótare typy nastajenjow su w kuždem woknje k dispoziciji.

Zmólkowu powěźeńku „Wěsty zwisk njemóžny“ wótwónoźeś

Zmólkowu powěźeńku „Wěsty zwisk njemóžny“ wótwónoźeś

Jolic Firefox njama pśistup na wěste sedło (https), wiźiśo bok „Wěsty zwisk njemóžno“. Wujasnijomy pśicyny za to a kak móžośo toś ten problem rozwězowaś abo jogo se wobinuś.

Co wóznamjenijo „Waš zwisk njejo wěsty“?

Co wóznamjenijo „Waš zwisk njejo wěsty“?

Firefox wam warnowánski bok wó potencielnem riziku pokazujo, gaž wopytujośo, wěste sedło zwězaś, waš zwisk pak njejo wěsty.

Standardny wobglědowak we Windows 10 změniś

Standardny wobglědowak we Windows 10 změniś

Zgóńśo, kak móžośo Firefox k swójomu standardnemu wobglědowakoju we Windows cyniś.

Illustration of community

Pśizamkniśo se našomu zgromaźeństwoju

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije