Pomoc pśepytaś

Pomoc se wobstaraś

Wubjeŕśo swój produkt

Firefox

Firefox

Webwobglědowak za Windows, Mac a Linux

Firefox za Android

Firefox za Android

Webwobglědowak za Androidowe smartfony a tablety

Firefox za iOS

Firefox za iOS

Firefox za iPhone, iPad a iPod Touch

Mozilla VPN

Mozilla VPN

VPN za Windows 10, Mac, Linux, Android a iOS-rědy

Firefox Relay

Firefox Relay

Słužba, kótaraž wam zmóžnja, e-mailowe maski napóraś, aby se waša napšawdna e-mailowa adresa schowała

Monitor

Monitor

Find out if your private information has been exposed in a known data breach.

Pocket

Pocket

Namakajśo a składujśo tšojenja za pózdźej.

MDN Plus

MDN Plus

MDN Plus swójske wužywaŕske dožywjenje za pódpěrarje MDN bitujo.

Hubs

Hubs

Collaborate and engage with each other through spatialized audio and with media from around the web.

Firefox Focus/Klar

Firefox Focus/Klar

Awtomatiski priwatnostny wobglědowak a wopśimjeśowy blokěrowak

Firefox za Enterprise

Firefox za Enterprise

Firefox Quantum za pśedewześa

Thunderbird

Thunderbird

E-mailowy program za Windows, Mac a Linux

Dopórucone nastawki

Zmólkowu powěźeńku „Wěsty zwisk njemóžny“ wótwónoźeś

Zmólkowu powěźeńku „Wěsty zwisk njemóžny“ wótwónoźeś

Jolic Firefox njama pśistup na wěste sedło (https), wiźiśo bok „Wěsty zwisk njemóžno“. Wujasnijomy pśicyny za to a kak móžośo toś ten problem rozwězowaś abo jogo se wobinuś.

Firefox na nejnowšu wersiju aktualizěrowaś

Firefox na nejnowšu wersiju aktualizěrowaś

Firefox aktualizěrujo se pó standarźe sam, ale móžośo pśecej manuelnu aktualizaciju pśewjasć. Zgóńśo, kak móžośo Firefox na Windows, Mac abo Linux aktualizěrowaś.

Nastajenja Firefox

Nastajenja Firefox

Wokna nastajenjow wam nastajenja Firefox pśistupnje. Toś ten nastawk wopisujo, kótare typy nastajenjow su w kuždem woknje k dispoziciji.

Illustration of community

Pśizamkniśo se našomu zgromaźeństwoju

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije