Where to go for developer support

Dotychměst njejo něchten pomagał, toś ten nastawk pśełožowaś. Jolic južo wěsćo, kak pśełožujo se na SUMO, zachopśo ned pśełožowaś. Jolic cośo wuknuś, kak móžośo nastawki za SUMO pśełožowaś, zachopśo pšosym how.

If you're a developer, you'll find what you need on the Mozilla Developer Network (MDN). MDN offers documentation, demos, and a Q&A forum where you can ask questions and interact with other developers.

The following pages are a good place to start if you need help:

Here are just a few of the topics you'll find on MDN:

 1. Open Web-facing technologies:
  • HTML
  • CSS
  • JavaScript
  • Web-facing APIs
  • Graphics
  • APIs / DOM
 2. Firefox OS:
  • Open Web apps
  • Building and installing Firefox OS
  • Contributing to the Firefox OS project
  • Customizing Gaia
 3. The Mozilla platform:
  • Gecko
  • Building and configuring Firefox
  • XUL
  • XPCOM
  • Firefox test channels (Nightly, Developer Edition and Beta)
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: philipp, Goofy, ariestiyansyah, scootergrisen, Joni. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla