Konto Mozilla Pomoc

Ceste temy

Wuslěźćo wědowu datowu banku.

Trjebaśo hyšći pomoc?

Smy how za was! Jolic njejsćo namakał rozwězanje, za tym až sćo wuslěźił naše nastawki pomocy, móžośo se z našym teamom pomocy do zwiska stajiś.

Pomoc wobstaraś

Dopórucone nastawki

Rědy z Firefox Accounts zastojaś

Rědy z Firefox Accounts zastojaś

Namakajśo rozwězanja, kótarež wam pomagaju, rědy na wašom konśe Firefox zastojaś.

Kak zarědujom Sync na swójom licadle?

Kak zarědujom Sync na swójom licadle?

Wužywajśo konto Firefox, aby swóje cytańske znamjenja, swóju historiju, swóje gronidła, dodanki a wócynjone rejtariki z drugim rědom, profilom abo z drugeju wersiju Firefox synchronizěrował.

Firefox Sync w Firefox za Android konfigurěrowaś

Firefox Sync w Firefox za Android konfigurěrowaś

Kak móžóśo Sync na Firefox za Android zmóžniś, aby swóje cytańske znamjenja, historiju, pśizjawjenja a wócynjone rejtariki mjazy rědami synchronizěrował.

Mam problemy ze swójim kontom Firefox

Mam problemy ze swójim kontom Firefox

Dostańśo wótegrona na ceste pšašanja wó kontach Firefox.

Illustration of community

Pśizamkniśo se našomu zgromaźeństwoju

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije