Problemy z rozšyrjenjami, drastwami a hardwarowym póspěšenim rozwězaś

Toś ten nastawk buźo wam pomagaś póstajiś, lěc rozšyrjenje, drastwa abo hardwarowe póspěšenje waš problem Firefox zawinujo a, jolic tomu tak jo, wopisujo, což móžośo cyniś, aby Firefox zasej normalnje běžeł.

Funkcija Firefox wótnowiś móžo wjele problemow pśez wótnowjanje standardnego stawa Firefox rozwězaś a składujo pśi tom waše nejwažnjejše daty. Rozwažćo toś tu móžnosć, nježli až zachopijośo dlijuce se pytanje za zawinu a rozwězanim problema.

Wěsty modus nachylu wšykne rozšyrjenja znjemóžnja, wužywa standardnu drastwu a znjemóžnja hardwarowe póspěšenje. Wěsty modus Firefox móžo wam pomagaś póstajiś, lěc jadno z nich waš problem zawinujo. Aby wěcej zgónił, glejśo Problemy Firefox z pomocu wěstego modusa rozwězaś. Aby wěsty modus startował:

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57menu, pótom na Pomoc, wubjeŕśo Modus za rozwězowanje problemow… a klikniśo na Znowego startowaś w dialogu Firefox w modusu za rozwězowanje problemow znowego startowaś?.
  Pokaz: Móžośo teke tastu tłocyś, mjaztym až Firefox startujośo, aby Firefox w modusu za rozwězowanje problemow startował.tastu tłocyś, mjaztym až Firefox startujośo, aby Firefox w modusu za rozwězowanje problemow startował.Firefox skóńcys, pótom do swójogo terminala hyś a firefox -safe-mode pśewjasć.
  Musyśo snaź instalěrowańsku sćažku pódaś (na pś. /usr/lib/firefox)
  Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57menu, pótom na Pomoc, wubjeŕśo Ze znjemóžnjonymi dodankami znowego startowaś… a klikniśo na Znowego startowaś w dialogu Ze znjemóžnjonymi dodankami znowego startowaś….
  Pokaz: Móžośo teke tastu tłocyś, mjaztym až Firefox startujośo, aby Firefox we wěstem modusu startował.tastu tłocyś, mjaztym až Firefox startujośo, aby Firefox we wěstem modusu startował.Firefox skóńcys, pótom do swójogo terminala hyś a firefox -safe-mode pśewjasć.
  Musyśo snaź instalěrowańsku sćažku pódaś (na pś. /usr/lib/firefox)
  Fx68SafeMode
 2. Gaž se wokno wěstego modusa Firefox pokazujo, klikniśo na tłocašk We wěstem modusu startowaś.
Warnowanje: Gaž na tłocašk Firefox wótnowiś klikaśo, se Firefox do swójogo standardnego stawa slědk stajijo a składujo waše nejwažnjejše daty. Glejśo Firefox wótnowiś - dodanki a nastajenja slědk stajiś za dalšne informacije.

Za tym až sćo na tłocašk We wěstem modusu startowaś kliknuł a Firefox startujo, testujśo, lěc waš problem hyšći eksistěrujo.

Problem hyšći we wěstem modusu nastawa

Jolic waš problem we wěstem modusu dalej nastawa, njezawinujo se pśez rozšyrjenje, drastwu abo hardwarowe póspěšenje. Druge móžne zawiny mógli změny na nastajenjach Firefox byś, kótarež se we wěstem modusu njeznjemóžnjaju. Za dalšne naraźenja za rozwězowanje problemow glejśo nastawki:

Problem we wěstem modusu njenastawa

Jolic waš problem we wěstem modusu njenastawa, zawinujo se nejskerjej pśez rozšyrjenje, drastwu abo hardwarowe póspěšenje. Slědujśo kšacam w toś tom nastawku dalej, aby wuslěźił, lěc rozšyrjenje, drastwa abo hardwarowe póspěšenje problem zawinujo.

Firefox w modusu za rozwězowanje problemow startowaś

Modus za rozwězowanje problemow nachylu wšykne rozšyrjenja znjemóžnja, wužywa standardnu drastwu a znjemóžnja hardwarowe póspěšenje. Modus za rozwězowanje problemow Firefox móžo wam pomagaś póstajiś, lěc jadno z nich waš problem zawinujo. Aby wěcej zgónił, glejśo Problemy Firefox z pomocu wěstego modusa rozwězaś. Aby Firefox w modusu za rozwězowanje problemow startował:

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57menu, pótom na Pomoc, wubjeŕśo Modus za rozwězowanje problemow… a klikniśo na Znowego startowaś w dialogu Firefox w modusu za rozwězowanje problemow znowego startowaś?.
  Pokaz: Móžośo teke tastu tłocyś, mjaztym až Firefox startujośo, aby Firefox w modusu za rozwězowanje problemow startował.tastu tłocyś, mjaztym až Firefox startujośo, aby Firefox w modusu za rozwězowanje problemow startował.Firefox skóńcys, pótom do swójogo terminala hyś a firefox -safe-mode pśewjasć.
  Musyśo snaź instalěrowańsku sćažku pódaś (na pś. /usr/lib/firefox)
  Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57menu, pótom na Pomoc, wubjeŕśo Ze znjemóžnjonymi dodankami znowego startowaś… a klikniśo na Znowego startowaś w dialogu Ze znjemóžnjonymi dodankami znowego startowaś….
  Pokaz: Móžośo teke tastu tłocyś, mjaztym až Firefox startujośo, aby Firefox we wěstem modusu startował.tastu tłocyś, mjaztym až Firefox startujośo, aby Firefox we wěstem modusu startował.Firefox skóńcys, pótom do swójogo terminala hyś a firefox -safe-mode pśewjasć.
  Musyśo snaź instalěrowańsku sćažku pódaś (na pś. /usr/lib/firefox)
  Fx88TroubleshootMode
 2. Gaž se wokno Firefox w modusu za rozwězowanje problemow wócyniś? pokazujo, klikniśo na tłocašk Wócyniś.
Warnowanje: Gaž na tłocašk Firefox wótnowiś klikaśo, se Firefox do swójogo standardnego stawa slědk stajijo a składujo waše nejwažnjejše daty. Glejśo Firefox wótnowiś - dodanki a nastajenja slědk stajiś za dalšne informacije.

Za tym až sćo kliknuł na tłocašk Wócyniś a Firefox startujo, testujśo, lěc waš problem hyšći eksistěrujo.

Problem hyšći w modusu za rozwězowanje problemow nastawa

Jolic waš problem dalej nastawa we wěstem modusu, njezawinujo se pśez rozšyrjenje, drastwu abo hardwarowe póspěšenje. Druge móžne zawiny by mógli tykace abo změny na nastajenjach Firefox byś, kótarež njeznjemóžnjaju se we wěstem modusu.

Jolic waš problem w modusu za rozwězowanje problemow dalej nastawa, njezawinujo se pśez rozšyrjenje, drastwu abo hardwarowe póspěšenje. Druge móžne zawiny mógli změny na nastajenjach Firefox byś, kótarež se w modusu za rozwězowanje problemow njeznjemóžnjaju. Za dalšne naraźenja za rozwězowanje problemow glejśo nastawki:

Problem w modusu za rozwězowanje problemow njenastawa

Jolic waš problem w modusu za rozwězowanje problemow njenastawa, zawinujo se nejskerjej pśez rozšyrjenje, drastwu abo hardwarowe póspěšenje. Slědujśo kšacam w toś tom nastawku dalej, aby wuslěźił, lěc rozšyrjenje, drastwa abo hardwarowe póspěšenje problem zawinujo.

Hardwarowe póspěšenje wušaltowaś

Z někotarymi konfiguracijami grafikowych procesorow a grafikowych gónjakow móžo se Firefox wowaliś abo śěźkosći měś, tekst abo objekty na bokach zwobrazniś, gaž hardwarowe póspěšenje se wužywa. Móžośo hardwarowe póspěšenje wušaltowaś, aby glědał, lěc to rozwěžo waš problem.

 1. Klikniśo w menijowej rědce górjejce na wobrazowce na Firefox a wubjeŕśo Nastajenja. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja.Klikniśo na menijowy tłocašk Fx89menuButton a wubjeŕśo Nastajenja.

 2. Wubjeŕśo wokno Rozšyrjony a rejtarik Powšykne.
 3. Znjemóžniśo Hardwarowe póspěšenje wužywaś, jolic k dispoziciji.
 4. Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś. Klikniśo na meni Firefox górjejce na wobrazowce a wubjeŕśo Firefox skóńcyś.Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś.

 5. Startujśo Firefox ako pśecej.
 1. Klikniśo w menijowej rědce górjejce na wobrazowce na Firefox a wubjeŕśo Nastajenja. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja.Klikniśo na menijowy tłocašk Fx89menuButton a wubjeŕśo Nastajenja.

 2. Wubjeŕśo wokno Powšykne.
 3. Znjemóžniśo pód Wugbaśe Dopórucone wugbaśowe nastajenja wužywaś.
  Pśidatne nastajenja se pokažu.
  Fx55Performance-disableHWA
 4. Znjemóžniśo Hardwarowe póspěšenje wužywaś, jolic k dispoziciji.
 5. Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś. Klikniśo na meni Firefox górjejce na wobrazowce a wubjeŕśo Firefox skóńcyś.Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś.

 6. Startujśo Firefox ako pśecej.

Jolic problem wěcej njenastawa, jo hardwarowe póspěšenje nejskerjej zawina było. Móžośo wopytowaś swóje grafikowe gónjaki aktualizěrowaś, aby glědał, lěc to pomaga abo jadnorje bźez hardwarowego póspěšenje dalej źěłaś. W drugem paźe nejskerjej rozšyrjenja abo drastwy su zawina. Cyńśo z kšacami w toś tom nastawku dalej, aby glědał, lěc wóne pomagaju.

Standardnu drastwu wužywaś

Jolic wužywaśo drugu drastwu ako standardnu drastwu:

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57menu pótom na Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a wubjeŕśo Drastwy.
 2. Pytajśo za drastwu Standard (znjemóžnjony), klikniśo na tśidypkowy symbol a pótom na tłocašk Zmóžniś, aby Firefox k tej drastwje pśešaltował.
 3. Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś. Klikniśo na meni Firefox górjejce na wobrazowce a wubjeŕśo Firefox skóńcyś.Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś.

 4. Startujśo Firefox tak, ako to w normalnem paźe cyniśo.

Testujśo, lěc waš problem hyšći nastawa. Jolic problem wěcej njenastawa, jo drastwa, kótaruž sćo wužywał, jen zawinowała. Jolic problem hyšći nastawa, slědujśo dalej kšacam w toś tom nastawku.

Wšykne rozšyrjenja znjemóžniś

Aby wuslěźił, lěc zmólkate rozšyrjenje zawinujo waš problem, móžośo wšykne waše zainstalěrowane rozšyrjenja znjemóžniś:

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57menu pótom na Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a wubjeŕśo Rozšyrjenja.
 2. Klikniśo za rozšyrjenje, kótarež jo w lisćinje Zmóžnjony, na módry reglowac Fx72BlueToggle za wótpowědne rozšyrjenje.
  Rozšyrjenje se do lisćiny Znjemóžnjony pśesunjo.
 3. Wóspjetujśo to za kužde z drugich rozšyrjenjow.
 4. Zacyńśo Firefox, gaž wšykne rozšyrjenja su znjemóžnjone:

  Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś. Klikniśo na meni Firefox górjejce na wobrazowce a wubjeŕśo Firefox skóńcyś.Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś.

 5. Startujśo Firefox tak, ako to w normalnem paźe cyniśo.

Gaž Firefox znowego startujośo, se wšykne rozšyrjenja znjemóžniju.

Testujśo, lěc waš problem hyšći eksistěrujo. Jolic problem wěcej njenastawa, gaž wšykne rozšyrjenja su znjemóžnjone, jadno z wašych rozšyrjenjow problem zawinujo. Aby rozšyrjenje namakał, kótarež problem zawinujo, cyńśo slědujuce:

Zmólkate rozšyrjenje namakaś

Aby wuslěźił, kótare z wašych znjemóžnjonych rozšyrjenjow zawinujo waš problem, móžośo kužde rozšyrjenje pó rěźe zasej zmóžniś.

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57menu pótom na Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a wubjeŕśo Rozšyrjenja.
 2. Klikniśo na wótpowědny reglowac, aby rozšyrjenje zmóžnił. Reglowac se módri, gaž rozšyrjenje jo zmóžnjone.
 3. Zacyńśo Firefox:

  Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś. Klikniśo na meni Firefox górjejce na wobrazowce a wubjeŕśo Firefox skóńcyś.Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś.

 4. Startujśo Firefox tak, ako to w normalnem paźe cyniśo.

Kontrolěrujśo, lěc waš problem hyšći nastawa, za tym až sćo Firefox znowego startował. Jolic problem hyšći nastawa, rozšyrjenje, kótarež sćo rowno zmóžnił, jen zawinujo.

Glědajśo: Jolic maśo wjele rozšyrjenjow, móžo malsnjej hyś, wěcej ako jadnogo rozšyrjenja naraz zmóžniś. Metoda z nejmjenjej znowegostartowanjami jo: Zmóžniśo połojcu rozšyrjenjow w toś tej lisćinje, startujśo Firefox znowego, a kontrolěrujśo, lěc problem hyšći nastawa. Jolic problem hyšći nastawa, wěsćo, až zmólkate rozšyrjenje jo jadno z tych, kótarež sćo rowno zmóžnił. Jolic problem wěcej njenastawa, wěsćo, až zmólkate rozšyrjenje k tym słuša, kótarež su znjemóžnjone. Wóspjetujśo toś ten proces, až zmólkate rozšyrjenje njejo namakane.

Za tym až sćo rozšyrjenje namakał, kótarež zawinujo waš problem, znjemóžniśo abo wótinstalěrujśo zmólkate rozšyrjenje a zmóžniśo zasej druge rozšyrjenja w zastojniku dodankow.

Rozšyrjenja aktualizěrowaś

Jolic rozšyrjenje zawinujo waš problem, jo snaź aktualizacija k dispoziciji, kótaraž rozwězujo waš problem:

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57menu pótom na Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a wubjeŕśo Rozšyrjenja.
 2. Klikniśo na zubkate kólasko gear icon górjejce we woknje Rozšyrjenja zastojnik dodankow a wubjeŕśo Za aktualizacijami pytaś.
 3. Jolic namakajośo aktualizacije, instalěrujśo je pśez kliknjenje na Instalěrowaś.
 4. Zacyńśo Firefox, jolic instalacija jo dokóńcona:

  Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś. Klikniśo na meni Firefox górjejce na wobrazowce a wubjeŕśo Firefox skóńcyś.Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś.

 5. Startujśo Firefox tak, ako to w normalnem paźe cyniśo.

Za tym až sćo Firefox znowego startował, budu se waše rozšyrjenja aktualizěrowaś. Jolic rozšyrjenje, kótarež zawinujo waš problem, ma aktualizaciju, zmóžniśo jo znowego a kontrolěrujśo, lěc waš problem zasej nastawa.

Nastajenja rozšyrjenja pśeglědowaś

Někotare problemy se zawinuju, gaž nastajenja rozšyrjenja pśepisuju nastajenja Firefox (na pś. problemy ze symbolowymi rědkami). Cośo togodla snaź nastajenja rozšyrjenja pśeglědowaś, aby glědał, lěc móžośo nastajenje namakaś, kótarež zawinujo waš problem:

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57menu pótom na Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a wubjeŕśo Rozšyrjenja.
 2. Klikniśo za rozšyrjenje, kótarež problem zawinujo, na tśidypkowy symbol a pótom na tłocašk NastajenjaNastajenja.
 3. Klikniśo se pśez nastajenja, aby glědał, lěc jo nastajenje, kótarež by mógło waš problem rozwězaś.
 4. Jolic sćo pśigódne nastajenje namakał, klikniśo na Składowaś a startujśo pótom Firefox znowego.

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije