Opstart, startside og indstillinger af filhentning

Denne artikel beskriver de indstillingsmuligheder, der er tilgængelige under Generelt i Firefox-vinduet IndstillingerPræferencer. Denne artikel beskriver de indstillingsmuligheder, der er tilgængelige under Generelt i Firefox-vinduet Indstillinger.

Under Generelt kan du:

 • Få Firefox til at undersøge og sikre, at Firefox er din standardbrowser, når programmet startes.
 • Indstille hvilke sider Firefox viser, når du starter din browser eller klikker på ikonet Hjem
 • Indstille hvad Firefox skal gøre, når du henter filer
 • Håndtere dine fanebladsindstillinger

Under Generelt kan du:

 • Få Firefox til at undersøge og sikre, at Firefox er din standardbrowser, når programmet startes.
 • Indstille hvilke sider Firefox viser, når du starter din browser eller klikker på ikonet Hjem
 • Indstille hvad Firefox skal gøre, når du henter filer

 1. Klik på knappen Firefox øverst i Firefox-vinduet, og klik så på Indstillinger.Klik på menuen Funktioner øverst i Firefox-vinduet, og klik så på Indstillinger.Klik på menuen Firefox i menulinjen, og klik så på Indstillinger....Klik på menuen Rediger øverst i Firefox-vinduet, og klik så på Præferencer.

  Klik på menuknappen New Fx Menu , og klik så på Indstillinger.Præferencer.

  Klik på menuknappen New Fx Menu , og klik så på Indstillinger.Indstillinger.

 2. Klik på Generelt.

Under Generelt kan du:

 • Indstille hvilke sider Firefox viser, når du starter din browser eller klikker på ikonet Hjem
 • Indstille hvad Firefox skal gøre, når du henter filer
Bemærk: Indstillinger for faneblade i Firefox 37 og ældre versioner findes i menuen Faneblade i Firefox-indstillingerpræferencerindstillingerindstillinger. Artiklen Indstillinger for faneblade beskriver indstillingerne.

fx20 options - general Options General Win 20 Prefs General Mac 20 Prefs General Lin 20

Fx34OptionsGeneral-Win7 Fx34GeneralPanel-Mac Fx34GeneralPanel-Lin

Fx38OptionsGeneral

Opstart

 • Undersøg altid om Firefox er standardbrowseren når den startes: Vælg denne indstilling, hvis du vil have Firefox til at undersøge, om den er angivet som standardbrowseren ved start af programmet. Hvis Firefox er din standardbrowser, vil Firefox blive brugt, når et andet program åbner en webside.
  • Hvis Firefox ikke er din standardbrowser, så klik på knappen Gør Firefox til min standardbrowser for at gøre den til standardbrowseren. Du kan læse mere i artiklen Gør Firefox til din standardbrowser.
 • Undersøg altid om Firefox er din standardbrowser: Vælg denne indstilling, hvis du vil have Firefox til at undersøge, om den er standardbrowser, hver gang programmet startes. At gøre Firefox til din standardbrowser vil sørge for, at Firefox bruges, hver gang et program prøver at vise en webside.
  • Hvis Firefox ikke er din standardbrowser i øjeblikket, kan du klikke på Sæt som standard for at gøre Firefox til din standardbrowser. Læs artiklen Gør Firefox til din standardbrowser for flere detaljer.

Filhentning

 • Vis filhentningsoversigten når en fil hentes:
  bestemmer om Firefox viser filhentningsvinduet, når du henter en fil. For mere information, læs artiklen Find og håndter hentede filer.
 • Luk den når filen er hentet færdig:
  Hvis du har valgt Vis filhentningsoversigten når en fil hentes (ovenover), bestemmer denne indstilling, om Firefox automatisk lukker filhentningsvinduet, når alle filer er hentet.
 • Gem filer i:
  Hvis denne indstilling er valgt, vil Firefox automatisk gemme alle filhentninger i den angivne mappe (fx dit skrivebord eller mappen Hentede filer). Hvis du vil ændre mappe, så klik på knappen Gennemse…Vælg….
 • Spørg mig altid hvor filer skal gemmes:
  Hvis denne indstilling er valgt, vil Firefox bede dig om at vælge en mappe for hver fil, du vil hente.

Faneblade

 • Åbn links i faneblade, hvor de ellers ville blive åbnet i vinduer: Hvis et link på en webside eller et andet program forsøger at åbne en webside i et nyt vindue, vil du i stedet få åbnet websiden på et nyt faneblad.
Bemærk: Hvis programmet eller websiden forsøger at åbne et nyt vindue i en bestemt størrelse, vil Firefox ignorere denne indstilling. I de tilfælde kan indholdet være tilpasset, så det kun vises korrekt i den bestemte størrelse.
 • Advar mig, når jeg lukker flere faneblade: Når du lukker et vindue med flere åbne faneblade, vil Firefox bede dig bekræfte lukningen. Det forhindrer, at du ved en fejl kommer til at lukke hele vinduet, hvis du kun havde til hensigt at lukke det aktuelle faneblad.
Bemærk: Denne indstilling har ingen virkning på advarslen, der vises, når andre faneblade lukkes i et vindue.
 • Advar mig, hvis jeg åbner flere faneblade, som kan gøre Firefox langsommere: Når du åbner et stort antal faneblade på én gang, vil Firefox bede dig bekræfte dit valg. Det forhindrer dig i at åbne mange nye faneblade ved en fejl.
 • Indlæs først faneblade når de vælges: Firefox vil kun indlæse det aktuelle faneblad, når du starter programmet eller gendanner en tidligere session. Det gør opstarten meget hurtigere, hvis du gendanner mange faneblade. De andre åbne faneblade vil blive indlæst, når du klikker på dem.
 • Skift fokus til det nye faneblad, når jeg åbner et link deri: Hvis du klikker på et link med den midterste museknap/rullehjulet, eller du holder tasten CtrlKommando nede, mens du klikker med venstre museknap, vil siden blive åbnet i et nyt faneblad. Aktiverer du denne indstilling, vil der blive skiftet til det nye faneblad, når du klikker. Er indstillingen ikke aktiveret, vil websiden i stedet blive indlæst i baggrunden, så den ligger klar til dig, når du selv skifter til fanebladet.
 • Vis forhåndsvisning for faneblade på Windows Proceslinje: Når du bevæger din musemarkør over Firefox-ikonet på proceslinjen i Windows 7, vil Windows vise en forhåndsvisning af Firefox-vinduet. Med denne indstilling aktiveret, vil Windows vise en separat forhåndsvisning for hvert faneblad.

Hjalp denne artikel? Vent venligst...

Disse udmærkede personer hjalp med at skrive denne artikel: Joergen, KimLudvigsen, MadsHaupt. Du kan også hjælpe - find ud af hvordan.