Klávesové zkratky – rychlé provádění běžných úloh ve Firefoxu

Tento článek uvádí klávesové zkratky používané ve Firefoxu. Zkratky fungují pouze v případě, že nejsou používány desktopovým prostředím ani správcem oken. Pokud máte v GNOME povolené klávesové zkratky pro úpravu textu ve stylu Emacs, budou fungovat i ve Firefoxu. Nastane-li konflikt s výchozí klávesovou zkratkou Firefoxu (jako např. u zkratky Ctrl+K), bude v případě, že se nacházíte v textovém poli (což by mělo zahrnovat adresní řádek i pole vyhledávání), klávesová zkratka Emacsu upřednostněna. V takových případech byste měli použít alternativní klávesovou zkratku, pokud je v seznamu níže nějaká uvedena.

Navigace

Příkaz Klávesová zkratka
Zpět Alt + command +
command + [
Alt +
Ctrl + [

mezerník*
*když je předvolba browser.backspace_action nastavena na hodnotu 0 (v editoru předvoleb), což není její výchozí hodnota
Vpřed Alt + command +
command + ]
Alt +
Ctrl + ]

Shift + mezerník*
*viz poznámka výše
Domů Alt + Homeoption + home
Otevřít soubor Ctrl + Ocommand + O
Znovu načíst stránku F5
Ctrl + Rcommand + R
Znovu načíst stránku (ignorace a zaktualizování mezipaměti) Ctrl + F5
Ctrl + Shift + R
command + shift + R
Zastavit načítání stránky Esc
command + .

Aktuální stránka

Příkaz Klávesová zkratka
Přesunout zaměření na další odkaz nebo textové pole Tab
Přesunout zaměření na předchozí odkaz nebo textové pole Shift + Tab
Posunout o jednu obrazovku dolů Page Down
fn +

Mezerník
Posunout o jednu obrazovku nahoru Page Up
fn +

Shift + Mezerník
Posunout na konec stránky End
Ctrl +

command +
Posunout na začátek stránky Home
Ctrl +

command +
Přejít na další rám, vyskakovací okno F6
Přejít na předchozí rám, vyskakovací okno Shift + F6
Tisk Ctrl + Pcommand + P
Uložit odkaz mající zaměření Alt + Enteroption + return
– když je předvolba browser.altClickSave nastavena na true (v editoru předvoleb), což není její výchozí hodnota
Uložit stránku jako Ctrl + Scommand + S
Zvětšit velikost Ctrl + +command + +
Zmenšit velikost Ctrl + command +
Normální velikost (výchozí) Ctrl + 0command + 0

Úpravy

Příkaz Klávesová zkratka
Kopírovat Ctrl + Ccommand + C
Vyjmout Ctrl + Xcommand + X
Smazat Deldelete
Smazat slovo nalevo Ctrl + Backspace
Smazat slovo napravo Ctrl + Del
Přejít o jedno slovo doleva Ctrl +
Přejít o jedno slovo doprava Ctrl +
Přejít na začátek řádku Home
Ctrl +
Přejít na konec řádku End
Ctrl +
Přejít na začátek textu Ctrl + Home
Přejít na konec textu Ctrl + End
Vložit Ctrl + Vcommand + V
Vložit (jako prostý text) Ctrl + Shift + Vcommand + shift + V
Znovu Ctrl + Y
Ctrl + Shift + Z
command + shift + Z
Vybrat vše Ctrl + Acommand + A
Zpět Ctrl + Zcommand + Z

Vyhledávání

Příkaz Klávesová zkratka
Najít na aktuální stránce Ctrl + Fcommand + F
Najít další F3
Ctrl + Gcommand + G
Najít předchozí Shift + F3
Ctrl + Shift + Gcommand + shift + G
Rychlé hledání v textech odkazů '
Rychlé hledání /
Zavřít lištu hledání Esc
– když je v liště kurzor
Přepnutí vyhledávače Alt +
Alt +
option +
option +

– poté, co bylo něco zapsáno do adresního řádku nebo v něm byla stisknuta klávesa
Vyhledání na Webu pomocí výchozího vyhledávače Do prázdného adresního řádku zadejte ? a mezeru (nebo pouze ?)
Přechod do adresního řádku za účelem vyhledávání na Webu pomocí výchozího vyhledávače Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + Jcommand + option + F
– pokud se nezobrazuje vyhledávací pole
Přechod do vyhledávacího pole Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + J
command + option + F
– pokud se vyhledávací pole zobrazuje
Změna výchozího vyhledávače Ctrl +
Ctrl +
command +
command +

– ve vyhledávacím poli na nástrojové liště nebo vyhledávacím poli na stránce nového panelu.
Zobrazit nabídku pro změnu, přidání nebo správu vyhledávačů Alt +
Alt +
F4
option +
option +

– když je ve vyhledávacím poli kurzor

Okna a panely

Podívejte se také do článku Prohlížení v panelech
Příkaz Klávesová zkratka
Zavřít panel Ctrl + W
Ctrl + F4
command + W
– kromě připnutých panelů
Zavřít okno Ctrl + Shift + W
Alt + F4
command + shift + W
Přepínat panely v pořadí podle jejich posledního použití Ctrl + Tabcontrol + tab
– je-li zapnuto v nastavení
UkončitUkončit Ctrl + Shift + QCtrl + Qcommand + Q
Přejít na panel vlevo Ctrl + Page Upcontrol + page up
command + option +

Ctrl + Shift + Tabcontrol + shift + tab*
* viz poznámka níže
Přejít na panel vpravo Ctrl + Page Downcontrol + page down
command + option +

Ctrl + Tabcontrol + tab
– není-li v nastavení zaškrtnutá volba Přepínat panely pomocí Ctrl+Tab v pořadí podle jejich posledního použití
Přejít na panel 1 až 8 Ctrl + 18command + 18Alt + 18
Přejít na poslední panel Ctrl + 9command + 9Alt + 9
Přesunout panel doleva Ctrl + Shift + Page Up
Přesunout panel doprava Ctrl + Shift + Page Down
Přesunout panel na začátek Ctrl + Shift + Homecommand + shift + home
– vyžaduje, aby ouško aktuálně prohlíženého panelu „mělo zaměření“, např. stisknutím kláves Ctrl + Lcommand + L pro zaměření adresního řádku a poté stisknutím kláves Shift + Tab tolikrát, dokud se nezaměří lišta panelů.
Přesunout panel na konec Ctrl + Shift + Endcommand + shift + end
– vyžaduje, aby ouško aktuálně prohlíženého panelu „mělo zaměření“, např. stisknutím kláves Ctrl + Lcommand + L pro zaměření adresního řádku a poté stisknutím kláves Shift + Tab tolikrát, dokud se nezaměří lišta panelů.
Vypnout/zapnout zvuk Ctrl + Mcontrol + M
Nový panel Ctrl + Tcommand + T
Nové okno Ctrl + Ncommand + N
Nové anonymní okno Ctrl + Shift + Pcommand + shift + P
Otevřít adresu nebo vyhledávání v novém panelu Alt + Enteroption + return
– z adresního řádku či pole vyhledávání
Otevřít adresu nebo vyhledávání v novém panelu na pozadí Alt + Shift + Enteroption + shift + return
– z adresního řádku či pole vyhledávání
Otevřít adresu nebo vyhledávání v novém okně Shift + Entershift + return
– z adresního řádku či vyhledávacího pole na stránce nového panelu
Otevřít vyhledávání v novém panelu Ctrl + Shift + Entercommand + return
– z pole vyhledávání na stránce nového panelu.
(viz poznámka níže)
Otevřít vyhledávání v novém panelu na pozadí Ctrl + Entercommand + shift + return
– z pole vyhledávání na stránce nového panelu.
Poznámka: Tyto klávesové zkratky se prohodí, jestliže je v nastavení zaškrtnutá volba Přepnout na nový panel otevřený z odkazu
Otevřít záložku nebo odkaz mající zaměření v aktuálním panelu Enterreturn
Otevřít záložku mající zaměření v novém panelu Ctrl + Entercommand + return
Otevřít záložku mající zaměření v novém panelu na pozadí Ctrl + Shift + Entercommand + shift + return
Otevřít odkaz mající zaměření v novém panelu na pozadí Ctrl + Entercommand + return
(viz poznámka níže)
Otevřít odkaz mající zaměření v novém panelu Ctrl + Shift + Entercommand + shift + return
Poznámka: Tyto klávesové zkratky se prohodí, jestliže je v nastavení zaškrtnutá volba Přepnout na nový panel otevřený z odkazu
Otevřít záložku nebo odkaz mající zaměření v novém okně Shift + Entershift + return
Zobrazit všechny panely Ctrl + Shift + Tabcontrol + shift + tab
– je-li v nastavení zaškrtnutá volba Přepínat panely pomocí Ctrl+Tab v pořadí podle jejich posledního použití
Obnovit zavřený panelObnovit posledně zavřený panel nebo okno Ctrl + Shift + Tcommand + shift + T
Poznámka:Znovu otevře poslední zavřený panel nebo okno v pořadí, v jakém byly zavřeny. Pokud nejsou žádné panely nebo okna, které by bylo možné znovu otevřít, obnoví tento příkaz předchozí relaci.
Obnovit zavřené oknoObnovit posledně zavřené okno Ctrl + Shift + Ncommand + shift + N
Přesunutí URL vlevo nebo vpravo (je-li kurzor v adresním řádku) Ctrl + Shift + Xcommand + shift + X

Historie

Příkaz Klávesová zkratka
Postranní lišta historie Ctrl + H
Knihovna stránek (Historie) Ctrl + Shift + H
Vymazání nedávné historie Ctrl + Shift + Del

Historie

Příkaz Klávesová zkratka
Postranní lišta historie command + shift + H
Vymazání nedávné historie command + shift + delete

Záložky

Příkaz Klávesová zkratka
Přidat všechny panely do záložek Ctrl + Shift + Dcommand + shift + D
Přidat stránku do záložek Ctrl + Dcommand + D
Postranní lišta Záložky Ctrl + B
Ctrl + I
command + BCtrl + B
Zobrazit/skrýt Lištu záložek Ctrl + Shift + Bcommand + shift + BCtrl + Shift + B
Zobrazit všechny záložky (okno Knihovny stránek) Ctrl + Shift + OCtrl + Shift + Bcommand + shift + Ocommand + shift + BCtrl + Shift + OCtrl + Shift + B
Zobrazit seznam všech záložek Mezerník
– v prázdném vyhledávacím poli v okně Knihovny stránek a sekci Záložky nebo v postranní liště Záložky
Zaměřit další záložku/složku, jejíž název (nebo seřazená vlastnost) začíná na daný znak či sled znaků Zapište znak nebo rychle zapište sled znaků.
– v Knihovně stránek, Liště záložek, nabídce Záložky, postranní liště Záložky

Nástroje

Příkaz Klávesová zkratka
Správce stahování Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J
Správce doplňků Ctrl + Shift + Acommand + shift + A
Nástroje vývojáře F12
Ctrl + Shift + Icommand + alt + I
Webová konzole Ctrl + Shift + Kcommand + alt + K
Průzkumník Ctrl + Shift + Ccommand + alt + C
Pořídit snímek stránky Ctrl + Shift + Scommand + shift + S
Editor stylů Shift + F7
Správce úloh Shift + Esc
Profiler Shift + F5
Síť Ctrl + Shift + Qcommand + alt + QCtrl + Shift + Ecommand + alt + E
Responzivní design Ctrl + Shift + Mcommand + alt + M
Zdrojový kód stránky Ctrl + Ucommand + U
Konzole prohlížeče Ctrl + Shift + Jcommand + shift + J
Informace o stránce Ctrl + Icommand + I

Integrovaný PDF prohlížeč

Příkaz Klávesová zkratka
Další stránka N nebo J nebo
Předchozí stránka P nebo K nebo
Zvětšit velikost Ctrl + +command + +
Zmenšit velikost Ctrl + command +
Zpět na skutečnou velikost Ctrl + 0command + 0
Otočit dokument o 90° doprava R
Otočit dokument o 90° doleva shift + R
Přepnout do režimu prezentace Ctrl + Alt + Pcommand + Alt + P
Nástroj Výběr textu S
Nástroj Ručička H
Zaměření vstupního pole čísla stránky Ctrl + Alt + Gcommand + Alt + G

Různé

Příkaz Klávesová zkratka
Doplnění domény .cz Ctrl + Enter
Vymazání zvýrazněného automaticky doplněného textu Shift + Del
Celá obrazovka (přepínač) F11
Dočasné zobrazení hlavní nabídky (pokud je skryta) Alt nebo F10Alt nebo F10
Čtecí režim (přepínač) Ctrl + Alt + RF9
Funkce Procházení stránky F7
Zaměření adresního řádku F6
Alt + D
Ctrl + L
Zaměření vyhledávacího pole v Knihovně stránek F6
Ctrl + F
Zastavení automatického posouvání Esc
Zrušení operace přesouvání Esc
Vymazání vyhledávacího pole v Knihovně nebo postranním panelu Esc
Zavření nabídky Esc
Alt
F10
Místní nabídka (přepínač) Shift + F10

Různé

Příkaz Klávesová zkratka
Doplnění domény .cz control + return
Vymazání zvýrazněného automaticky doplněného textu shift + delete
Celá obrazovka (přepínač) command+Shift+F
Čtecí režim (přepínač) command+option+R
Funkce Procházení stránky F7
Zaměření adresního řádku F6
command + L
Zaměření vyhledávacího pole v Knihovně F6
command + F
Zastavení automatického posouvání Esc
Zrušení operace přesouvání Esc
Vymazání vyhledávacího pole v Knihovně nebo postranním panelu Esc
Zavření nabídky Esc
Alt
F10

Různé

Příkaz Klávesová zkratka
Doplnění domény .cz Ctrl + Enter
Doplnění domény .net Shift + Enter
Doplnění domény .org Ctrl + Shift + Enter
Vymazání zvýrazněného automaticky doplněného textu Del
Celá obrazovka (přepínač) F11
Dočasné zobrazení hlavní nabídky (pokud je skryta) Alt nebo F10Alt nebo F10
Čtecí režim (přepínač) Ctrl + Alt + RF9Ctrl + Alt + R
Funkce Procházení stránky F7
Zaměření adresního řádku F6
Alt + D
Ctrl + L
Zaměření vyhledávacího pole v Knihovně stránek F6
Ctrl + F
Zastavení automatického posouvání Esc
Zrušení operace přesouvání Esc
Vymazání vyhledávacího pole v Knihovně nebo postranním panelu Esc
Zavření nabídky Esc
Alt
F10
Místní nabídka (přepínač) Shift + F10

Různé

Příkaz Klávesová zkratka
Doplnění domény .cz command + return
Doplnění domény .net shift + return
Doplnění domény .org command + shift + return
Vymazání zvýrazněného automaticky doplněného textu shift + delete
Celá obrazovka (přepínač) command+Shift+F
Čtecí režim (přepínač) command+option+R
Funkce Procházení stránky F7
Zaměření adresního řádku F6
command + L
Zaměření vyhledávacího pole v Knihovně F6
command + F
Zastavení automatického posouvání Esc
Zrušení operace přesouvání Esc
Vymazání vyhledávacího pole v Knihovně nebo postranním panelu Esc
Zavření nabídky Esc
Alt
F10

Klávesové zkratky pro multimédia

Přečtěte si též článek Přehrávání HTML5 audia a videa ve Firefoxu.
Příkaz Klávesová zkratka
Přehrávání / Pauza Mezerník
Snížit hlasitost
Zvýšit hlasitost
Vypnout zvuk Ctrl + command +
Zapnout zvuk Ctrl + command +
Přechod o 15 sekund zpět
Přechod zpět o 10 % Ctrl + command +
Přechod o 15 sekund vpřed
Přechod vpřed o 10 % Ctrl + command +
Přechod na začátek Home
Přechod na konec End

Výběr několika panelů

Tyto klávesové zkratky vyžadují, aby lišta panelů „měla zaměření“. Toho lze momentálně docílit jedině tak, že zaměříte těsně předchozí či následný objekt v pořadí a tabulátorem přesunete zaměření na lištu panelů, tedy např. stisknutím kláves Ctrl + Lcommand + L pro zaměření adresního řádku a poté opakovaným stisknutím kláves Shift + Tab, dokud se na oušku aktuálního panelu neobjeví barevný okraj.
Příkaz Klávesová zkratka
Výběr levého, pravého, prvního či posledního panelu. Zrušení výběru všech ostatních panelů. Klávesy se šipkou
Home
End
Přesunutí barevného okraje na levý, pravý, první či poslední panel Ctrlcommand + Klávesy se šipkou
Ctrlcommand + Home
Ctrlcommand + End
Výběr nebo zrušení výběru panelu s barevným okrajem. Ostatní panely zůstávají vybrané či nevybrané. Ctrl + Spacecommand + space

Klávesové zkratky pro vývojáře

Klávesové zkratky je možné použít i s nástroji pro vývojáře. Jejich seznam naleznete v článku All keyboard shortcuts na webu Firefox Source Docs.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více