Režim obrazu v obraze ve Firefoxu

Tento článek může být neaktuální.

V anglické verzi článku, z níž tato česká verze vychází, byla učiněna významná změna. Než bude česká verze aktualizována, můžete se podívat na anglickou: About Picture-in-Picture in Firefox

Funkce Obraz v obraze vám umožňuje „vyndat“ videa z webové stránky a mít je vždy na vrchu jakožto plovoucí okna, takže je můžete sledovat a přitom pokračovat v práci v jiných panelech.

Těchto plovoucích oken můžete mít otevřeno i více a můžete je dle libosti přesouvat po obrazovce a měnit jejich velikost.

Použití funkce obrazu v obraze

Přepínač

Přepínač do režimu obrazu v obraze se objeví při umístění ukazatele myši nad video. Kliknutím na něj otevřete podkladové video v okně přehrávače obrazu v obraze:

 • Jestliže jste ještě nikdy obraz v obraze nepoužili, objeví se tento přepínač jako malý modrý obdélník, který se za účelem vysvětlení této funkce vysune, když nad něj najedete myší:
  obraz-v-obraze-prepinac-fx90
 • Pokud jste už obraz v obraze někdy použili, objeví se jako ikona umístěná na videu:PiPIcon

Chcete-li tuto ikonu přesunout na opačnou stranu videa, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte Přesunout přepínač zobrazení obrazu v obraze doleva.

Tato funkce je navržena tak, aby fungovala na většině webových videí. Některá videa však přepínač při umístění ukazatele myši nad ně nezobrazí. Zobrazujeme ho pouze u videí, která obsahují zvukovou stopu a která rovněž mají dostatečnou velikost a délku.

Poznámka: Podotýkáme, že přepínač se neobjeví, když je video v režimu celé obrazovky.

Zobrazení na celou obrazovku

Dvojkliknutím na okno přehrávače obrazu v obraze zobrazíte video v režimu celé obrazovky. Opětovným dvojkliknutím režim celé obrazovky opustíte.

Titulky

Pokud při sledování videí na podporovaných webech používáte titulky, budou zobrazitelné i v režimu Obraz v obraze. Stačí titulky zapnout v přehrávači videa vsazeného ve stránce a po jeho spuštění se zobrazí v režimu Obraz v obraze.

Titulky pro režim Obraz v obraze jsou dostupné na webech: YouTube, Netflix, Disney +, Amazon Prime Video, Funimation, Dailymotion, Khan Academy, BBC.co.uk, Washington Post, Nebula, Tubi, Hotstar a SonyLIV – a dále na webech, které podporují formát WebVTT, jako je Coursera a Twitter. Pracujeme na rozšíření této funkce na další weby.

Kontextová nabídka

Dalším způsobem, jak získat přístup k funkci Obraz v obraze, je přes kontextovou nabídku. Když na webové video kliknete pravým tlačítkem myši, zobrazí se někdy takováto kontextová nabídka:
obraz-v-obraze-nabidka-videa

V této kontextové nabídce se nachází položka Obraz v obraze, pomocí níž můžete přepínat do a z režimu obrazu v obraze.

Řada webů však ztěžuje přístup ke kontextové nabídce webových videí. Například YouTube nahrazuje výchozí kontextovou nabídku svou vlastní. Výchozí kontextovou nabídku lze v takových případech zobrazit tak, že buď během kliknutí pravým tlačítkem myši podržíte klávesu Shift, nebo pravým tlačítkem dvojkliknete.

Pokud je video v režimu celé obrazovky, položka Obraz v obraze se v kontextové nabídce nenachází. Pro přepnutí videa do režimu obrazu v obraze skrze přepínač či kontextovou nabídku musíte opustit režim celé obrazovky. (Poznámka: klávesová zkratka však v režimu celé obrazovky funguje.)

Klávesové zkratky

Přepnout video do režimu obrazu v obraze je také možné pomocí klávesnice stisknutím kláves Ctrl + Shift + ]. Firefox se pokusí zobrazit to nejpodstatnější video na stránce v režimu obrazu v obraze, nebo tento režim naopak ukončí, pokud v něm již video zobrazeno je.Přepnout video do režimu obrazu v obraze je také možné pomocí klávesnice stisknutím kláves command + Shift + option + ]. Firefox se pokusí v režimu obrazu v obraze zobrazit to nejpodstatnější video na stránce.

K ovládání přehrávání a hlasitosti jsou k dispozici následující klávesové zkratky:

 • Ctrl + command + : Vypnout zvuk
 • Ctrl + command + : Zapnout zvuk
 • : Snížit hlasitost
 • : Zvýšit hlasitost
 • : Zpět o 155 sekund
 • : Vpřed o 155 sekund
 • Ctrl + command + : Zpět o 10%
 • Ctrl + command + : Vpřed o 10%
 • Home: Přesun na začátek videa
 • End: Přesun na konec videa
 • Space: Pozastavit/pokračovat

Pro ukončení režimu obrazu v obraze stiskněte klávesy Ctrl + Wcommand + W.

Okno přehrávače

Okno obrazu v obraze poskytuje možnost rychlého ovládání videa, včetně spuštění přehrávání picture-in-picture play control, jeho pozastavení picture-in-picture pause control, převinutí zpět a režimu celé obrazovky. Také můžete zavřít picture-in-picture close control dané okno nebo ho zavřít a vrátit se na původní panel picture-in-picture close-and-go-to-tab control. Nechcete-li, aby se tyto ovládací prvky zobrazovaly, přečtěte si článek Zobrazení a skrytí ovládacích prvků v režimu obrazu v obraze.

Původní umístění videa na stránce

Když je video v režimu obrazu v obraze, objeví se na jeho původním místě na stránce symbol režimu obrazu v obraze se zprávou Toto video se přehrává jako obraz v obraze. Ovládací prvky nacházející se na původním místě videa je stále možné použít.
PiP_controls

Zakázání přepínače do režimu obrazu v obraze

Pokud si budete přát zobrazování přepínače zakázat, můžete tak učinit dvěma jednoduchými způsoby: buď na stránce, která obsahuje podporované video, nebo v nastavení Firefoxu.

Pomocí přepínače

 1. Najděte video, na němž se zobrazuje přepínač do režimu obrazu v obraze.
 2. Klikněte na přepínač pravým tlačítkem myši.
 3. Klikněte na Skrýt přepínání obrazu v obrazeSkrýt přepínač obrazu v obraze.
  obraz-v-obraze-prepinac-skryt

Pomocí nastavení Firefoxu

Pokud nechcete, aby se při najetí myší nad video zobrazil přepínač, můžete tuto možnost ve Firefoxu potlačit. (Poznámka: Přepnout video do režimu obrazu v obraze stále můžete kliknutím pravým tlačítkem myši na video.) Nebo ho tímto postupem můžete nechat opět zobrazovat.

 1. Na liště nabídek v horní části aplikace klikněte na Firefox a zvolte Předvolby.Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Nastavení.
 2. Najděte podsekci Prohlížení.
 3. Zrušte zaškrtnutí volby Zobrazovat ovládací prvky videa v režimu obraz v obrazeZobrazovat přepínač do režimu obrazu v obraze.

Budete-li později chtít, aby se přepínač zase zobrazoval, zaškrtněte tuto volbu.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více