Režim obrazu v obraze ve Firefoxu

Funkce Obraz v obraze, která je dostupná ve verzi Firefoxu 71 pro Windows a 72 pro MacOS a Linux, vám umožňuje „vyndat“ videa z webové stránky a mít je vždy na vrchu jakožto plovoucí okna, takže je můžete sledovat a přitom pokračovat v práci v jiných panelech. Tato plovoucí okna můžete dle libosti přesouvat po obrazovce a měnit jejich velikost.

Použití funkce obrazu v obraze

Přepínač

Přepínač do režimu obrazu v obraze se objeví při umístění ukazatele myši nad video. Je jím malý modrý obdélník, který se vysune, když nad něj najedete myší. Kliknutím na tento modrý obdélník otevřete podkladové video v okně přehrávače obrazu v obraze.

toggle picture in picture

Tato funkce je navržena tak, aby fungovala na většině webových videí. Některá videa však při umístění ukazatele myši nad ně modrý přepínač nezobrazí. Ukazujeme ho pouze u videí, která obsahují zvukovou stopu a která rovněž mají dostatečnou velikost a délku.

Modrý přepínač se neobjeví, když je video v režimu celé obrazovky.

Zobrazení na celou obrazovku

Dvojkliknutím na okno přehrávače obrazu v obraze zobrazíte video v režimu celé obrazovky. Opětovným dvojkliknutím režim celé obrazovky opustíte.

Kontextová nabídka

Dalším způsobem, jak získat přístup k funkci Obraz v obraze, je přes kontextovou nabídku. Když na webové video kliknete pravým tlačítkem myši, zobrazí se někdy takováto kontextová nabídka:

context picture in picture

V této kontextové nabídce se nachází položka Obraz v obraze, pomocí níž můžete přepínat do a z režimu obrazu v obraze.

Řada webů však ztěžuje přístup ke kontextové nabídce webových videí. Například YouTube nahrazuje výchozí kontextovou nabídku svou vlastní.

Výchozí kontextovou nabídku lze v takových případech zobrazit tak, že buď během kliknutí pravým tlačítkem myši podržíte klávesu Shift, nebo pravým tlačítkem dvojkliknete.

Pokud je video v režimu celé obrazovky, položka Obraz v obraze se v kontextové nabídce nenachází. Pro přepnutí videa do režimu obrazu v obraze skrze modrý přepínač či kontextovou nabídku musíte opustit režim celé obrazovky. (Poznámka: klávesová zkratka však v režimu celé obrazovky funguje.)

Klávesová zkratka

Přepnout video do režimu obrazu v obraze je také možné pomocí klávesnice stisknutím kláves CtrlCmd + Shift + ] nebo CtrlCmd + Shift + }. Firefox se v režimu obrazu v obraze pokusí zobrazit to nejrelevantnější video na stránce.

Ovládací prvky videa

Okno obrazu v obraze rovněž při najetí nad něj myší poskytuje tlačítka pro picture-in-picture play control zahájení a picture-in-picture pause control pozastavení přehrávání videa, stejně jako pro picture-in-picture close control zavření tohoto okna a picture-in-picture close-and-go-to-tab control zavření tohoto okna při současném návratu na panel, odkud video pochází.

Původní umístění videa na stránce

Když je video v režimu obrazu v obraze, objeví se na jeho původním místě na stránce symbol režimu obrazu v obraze se zprávou Toto video se přehrává jako obraz v obraze. Ovládací prvky nacházející se na původním místě videa je stále možno použít.

playing in picture-in-picture

Zakázání přepínače do režimu obrazu v obraze

Pokud si budete přát zobrazování modrého přepínače zakázat, můžete tak učinit dvěma jednoduchými způsoby: buď na stránce, která obsahuje podporované video, nebo v nastavení Firefoxu.

Pomocí přepínače

  1. Najděte video, na němž se zobrazuje přepínač do režimu obrazu v obraze.
  2. Klikněte na přepínač pravým tlačítkem myši.
  3. Klikněte na Skrýt přepínání obrazu v obrazeSkrýt přepínač obrazu v obraze.

Pomocí nastavení Firefoxu

Pokud nechcete, aby se při najetí myší nad video zobrazil přepínač, můžete tuto možnost ve Firefoxu potlačit. (Poznámka: Přepnout video do režimu obrazu v obraze stále můžete kliknutím pravým tlačítkem myši na video.) Nebo ho tímto postupem můžete nechat opět zobrazovat.

  1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
  2. Najděte podsekci Prohlížení.
  3. Zrušte zaškrtnutí volby Zobrazovat ovládací prvky videa v režimu obraz v obrazeZobrazovat přepínač do režimu obrazu v obraze.

Budete-li později chtít, aby se přepínač zase zobrazoval, zaškrtněte tuto volbu.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Dobrovolník

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Zjistit více